Nordea selger flere eiendommer i Danmark

Nordea selger flere eiendommer i Danmark Som det neste skrittet i den pågående prosessen med å redusere eiendomsporteføljen har Nordea solgt flesteparten av sine gjenværende eiendommer i Danmark til et konsortium bestående av PensionDanmark, Lægernes Pensionskasse og Nordea Pension. Konsortiet kjøper en eiendomsportefølje som hovedsakelig består av Nordea Bank Danmarks eiendommer til eget bruk. Salget er en del av Nordea-konsernets fortløpende arbeid med å øke fokus på kjernevirksomheten og forbedre kapitaleffektiviteten. Prisen som konsortiet skal betale for eiendommene er EUR 233 millioner. Det forventes at Nordea Pension kjøper eiendommer til en verdi av EUR 40 millioner. Salget er basert på nåværende markedsbetingelser og på uavhengig takst. Den pågående prosessen med å selge Nordeas eiendommer ventes å ha marginal innvirkning på konsernets resultat. Catella, Citigroup og Nordea Securities har vært Nordeas rådgivere i forbindelse med salget av eiendommene. For mer informasjon: Jakob Grinbaum, Executive Vice President, leder av Group Treasury, +46 8 614 7891 Allan Polack, leder av Nordea Life & Pension, + 45 22 15 39 60 Kjell J. Flø, informasjonsdirektør, 22 48 50 24 Nordea er det ledende finanskonsernet i Norden og Østersjøområdet, og virksomheten drives gjennom tre forretningsområder: Retail Banking, Corporate and Institutional Banking og Asset Management & Life. Nordea- konsernet har mer enn 10 millioner kunder og 1.240 bankkontorer. Nordea- konsernet er verdensleder innen nettbank, med 3,4 millioner nettbankkunder. Nordea-aksjen er notert i Stockholm, Helsinki og København ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/12/20030512BIT00580/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/12/20030512BIT00580/wkr0002.pdf

Om oss

Vi bygger sterke og nære relasjoner gjennom vårt engasjement for kundene og samfunnet. Vi hjelper kundene våre med å nå mål og virkeliggjøre drømmer gjennom å tilby relevante finansielle løsninger. Vi er den største banken i Norden og et av de ti største finanskonsernene i Europa målt etter markedsverdi med rundt 11 millioner kunder. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Les mer om oss på nordea.com

Abonner

Dokumenter og linker