Nordea selger kortinnløsningsvirksomheten til Nets

Nordea har inngått en avtale om salg av bankens kortinnløsningsvirksomhet til Nets Holding A/S

Kortinnløsning er en tjeneste som gjør det mulig for bedriftskunder å akseptere betaling med kort på salgssteder og ved netthandel.

- Salget av kortinnløsningsvirksomheten og etableringen av partnerskapet med Nets vil sikre våre bedriftskunder et konkurransedyktig langsiktig kortinnløsningstilbud. Regelverksendringer og den raske teknologiske utviklingen i sektoren krever både en større skala på virksomheten og betydelige investeringer av selskapene som tilbyr kortinnløsningstjenester. Nets har størrelsen som trengs, og kan følge med i den teknologiske utviklingen og foreta de nødvendige investeringer i fremtiden, sier Lennart Jacobsen, leder for Retail Banking.

Kortinnløsningsvirksomheten selges for EUR 230 millioner basert på selskapsverdi. Nordeas realisasjonsgevinst etter skatt blir på rundt EUR 175 millioner som vil bli regnskapsført under andre driftsinntekter når transaksjonen er sluttført.

Transaksjonen krever myndighetenes vanlige godkjennelse og forventes å bli sluttført i fjerde kvartal 2015.

For mer informasjon:
Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, +46 72 235 05 15
Rune Kibsgaard Sjøhelle, kommunikasjonsdirektør i Norge, 40200210

Tags:

Om oss

Nordeas visjon er å være en Great European Bank, anerkjent for sine medarbeidere som skaper betydelig verdi for kunder og aksjonærer. Vi gjør det mulig for kundene å nå sine mål ved å tilby et vidt spekter av produkter, tjenester og løsninger innenfor bank, kapitalforvaltning og forsikring. Nordea har rundt 11 millioner kunder, kontorer på ca. 650 forskjellige steder og er blant de ti største totalbankene i Europa målt etter markedsverdi. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki og Nasdaq Copenhagen. Mer informasjon: www.nordea.com

Abonner

Dokumenter og linker