Nordea sikrer seg 100 % av PRIVATmegleren AS

I 2007 gikk Nordea Bank Norge ASA inn med en eierandel på 67 % av PRIVATmegleren AS for å styrke bankens tilstedeværelse innen eiendomsmegling. PRIVATmegler-kjeden har i denne perioden utviklet seg meget positivt. Nordea har nå inngått avtale om å overta resterende 33 %, og vil med det eie 100 % av PRIVATmegleren AS.

Nordea Bank Norge ASA har inngått avtale om å kjøpe ut minoritetsaksjonærene, gründerne Robert Fauske og Christian Berg samt eiendomsmegler Miguel Sørholt, av PRIVATmegleren AS. Fauske og Berg vil i henhold til avtalen være tilknyttet selskapet omkring et år til.

Overtakelsen av aksjene fra minoritetsaksjonærene innebærer ingen endring i PRIVATmeglerens konsept og drift som har vist seg meget vellykket. Kjeden vil fortsette under samme merkenavn som i dag.  

- Muligheten til å kjøpe resten av selskapet ble avtalt da vi gikk inn som majoritetseier i 2007. PRIVATmegleren har vært gjennom en periode med sterk vekst og er i dag blant de største meglerkjedene i Norge. Hovedfokus fremover blir i større grad å videreføre og sikre den gode driften. Ettersom gründerne nå selger seg ut av selskapet, er det også naturlig at det kommer på plass en ny ledelse. Vi er veldig fornøyde med at Robert og Christian likevel blir med videre et års tid for å sikre en god overgang, sier styreleder i PRIVATmegleren AS og konserndirektør i Nordea Jon Brenden.

Partene er enige om å holde kjøpesummen konfidensiell.

- Det har vært gode år for PRIVATmegleren sammen med Nordea. Det føles naturlig på dette tidspunktet å overlate selskapet helt til Nordea. Vi er veldig tilfredse med salget og løsningen med at Christian og jeg bidrar en stund til for å sikre en god overgang og rekruttere ny ledelse, sier kjedesjef i PRIVATmegleren AS Robert Fauske.

 

For mer informasjon:
Thomas Sevang, informasjonssjef i Nordea Bank Norge, 92601756
Robert Fauske, kjedesjef i PRIVATmegleren AS, 90784288

 

Nordeas visjon er å være en Great European Bank, anerkjent for sine medarbeidere som skaper betydelig verdi for kunder og aksjonærer. Vi gjør det mulig for kundene å nå sine mål ved å tilby et vidt spekter av produkter, tjenester og løsninger innenfor bank, kapitalforvaltning og forsikring. Nordea har rundt 10 millioner kunder, rundt 1.400 salgskontorer og en ledende posisjon innenfor banktjenester på Internett med 5,9 millioner nettbankkunder. Nordea-aksjen er notert på NASDAQ OMX Nordic Exchange i Stockholm, Helsinki og København.

Om oss

Nordeas visjon er å være en Great European Bank, anerkjent for sine medarbeidere som skaper betydelig verdi for kunder og aksjonærer. Vi gjør det mulig for kundene å nå sine mål ved å tilby et vidt spekter av produkter, tjenester og løsninger innenfor bank, kapitalforvaltning og forsikring. Nordea har rundt 11 millioner kunder, kontorer på ca. 650 forskjellige steder og er blant de ti største totalbankene i Europa målt etter markedsverdi. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki og Nasdaq Copenhagen. Mer informasjon: www.nordea.com

Abonner

Dokumenter og linker