Nordea strømlinjeformer kapitalforvaltningorganisasjonen

Nordea strømlinjeformer kapitalforvaltningorganisasjonen Nordea Investment Management vil samle forvaltningen av alle europeiske, amerikanske og globale verdipapirporteføljer på ett sted (København) for å øke effektiviteten og fokuset ytterligere. Samtidig skal forvaltningen av norske verdipapirer sentraliseres til Oslo. EUR-obligasjonsgruppen - et meget prioritert område - flyttes til København, og salgskontoret for institusjonelle kunder i Luxembourg flyttes til kontoret i Frankfurt. Rundt 35 medarbeidere vil bli berørt av disse endringene. De fleste forventes å bli tilbudt andre stillinger. "Med disse endringene vil vi øke effektiviteten, fortsette å utvikle våre kjernetjenester innenfor plassering og legge mer vekt på gode kundeløsninger", sier Ole Jacobsen, leder av Nordea Investment Management. På grunn av økt fokus på kundene er Inga-Lill Carlberg utnevnt til leder av Group Clients i Nordea Investment Management. Sammen med sin nye gruppe skal hun sikre at Nordea leverer de mest konkurransedyktige fondsunivers og beste rådgivning til kundene. Samtidig fortsetter Inga- Lill Carlberg som leder av Nordea Investment Management i Sverige med ansvar for nordiske og svenske verdipapirer, Hedge Funds og Corporate Governance. Nordea Investment Management er en forretningsenhet innenfor Asset Management & Life og tilbyr plasseringstjenester gjennom kontorene i Danmark, Finland, Norge, Sverige, Tyskland og Nord-Amerika. For mer informasjon: Ole Jacobsen, leder av Nordea Investment Management, +45 33 33 15 84 Erik Evrén, leder for Group Media Relations, +46 8 614 8611 11 ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.waymaker.net Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/28/20020828BIT00680/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/28/20020828BIT00680/wkr0002.pdf

Om oss

Nordeas visjon er å være en Great European Bank, anerkjent for sine medarbeidere som skaper betydelig verdi for kunder og aksjonærer. Vi gjør det mulig for kundene å nå sine mål ved å tilby et vidt spekter av produkter, tjenester og løsninger innenfor bank, kapitalforvaltning og forsikring. Nordea har rundt 11 millioner kunder, kontorer på ca. 650 forskjellige steder og er blant de ti største totalbankene i Europa målt etter markedsverdi. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki og Nasdaq Copenhagen. Mer informasjon: www.nordea.com

Abonner

Dokumenter og linker