Nordea valgt som depotmottakerbank for det statlige pensjonsfondet i Latvia

Nordea valgt som depotmottakerbank for det statlige pensjonsfondet i Latvia I hard konkurranse er Nordea blitt valgt som depotmottakerbank for søyle 2 av Latvias statsfinansierte pensjonsordning. En depotmottakeravtale ble signert den 27. juli 2001 med Finansdepartementet. - Det er en ære for Nordea i Latvia å bli valgt som depotmottakerbank for landets reformerte pensjonsordning, sier Thomas Neckmar, konserndirektør i Nordea og sjef for den regionale banken for Baltikum og Polen. - Det viser Nordeas evne til å levere et fullstendig utvalg av innovative banktjenester av høy kvalitet på alle hjemmemarkeder, om det så er i Norden eller i alle de baltiske landene og Polen. Nordea ble valgt som depotmottaker på grunn av konsernets evne til å gi lukrative betjeningsbetingelser, fordi det har minimum EUR 15 millioner i egenkapital, fordi det har lisens fra børsmyndighetene til å utføre transaksjoner med offentlig omsatte verdipapirer, og for dets evne til å utøve forsvarlig overvåking og kontroll av alt fondsforvalteren foretar seg. Latvia har nylig foretatt betydelige reformer av sitt pensjonssystem. Endringer i lovgivningen gir mulighet for å opprette en søyle 2 av den statsfinansierte pensjonsordningen, der bidragene akkumuleres og investeres for å muliggjøre fremtidige ytelser. Samlede aktiva i søyle 2 er forventet å nå EUR 25-30 millioner ved utgangen av 2002. For ytterligere informasjon: Kristians Pudans, Head of Marketing and Public Relations, Nordea Latvia, +371 7 096 244, +371 9 137 311. Thomas Neckmar, Nordea Executive Vice President and Head of Regional Bank Baltic Countries and Poland, +46 8 614 7930, +46 708 673412. ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.waymaker.net Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/08/20010808BIT00190/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/08/20010808BIT00190/bit0001.pdf

Om oss

Nordeas visjon er å være en Great European Bank, anerkjent for sine medarbeidere som skaper betydelig verdi for kunder og aksjonærer. Vi gjør det mulig for kundene å nå sine mål ved å tilby et vidt spekter av produkter, tjenester og løsninger innenfor bank, kapitalforvaltning og forsikring. Nordea har rundt 11 millioner kunder, kontorer på ca. 650 forskjellige steder og er blant de ti største totalbankene i Europa målt etter markedsverdi. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki og Nasdaq Copenhagen. Mer informasjon: www.nordea.com

Abonner

Dokumenter og linker