Nordea valgt som depotmottakerbank for det statlige pensjonsfondet i Latvia

Nordea valgt som depotmottakerbank for det statlige pensjonsfondet i Latvia I hard konkurranse er Nordea blitt valgt som depotmottakerbank for søyle 2 av Latvias statsfinansierte pensjonsordning. En depotmottakeravtale ble signert den 27. juli 2001 med Finansdepartementet. - Det er en ære for Nordea i Latvia å bli valgt som depotmottakerbank for landets reformerte pensjonsordning, sier Thomas Neckmar, konserndirektør i Nordea og sjef for den regionale banken for Baltikum og Polen. - Det viser Nordeas evne til å levere et fullstendig utvalg av innovative banktjenester av høy kvalitet på alle hjemmemarkeder, om det så er i Norden eller i alle de baltiske landene og Polen. Nordea ble valgt som depotmottaker på grunn av konsernets evne til å gi lukrative betjeningsbetingelser, fordi det har minimum EUR 15 millioner i egenkapital, fordi det har lisens fra børsmyndighetene til å utføre transaksjoner med offentlig omsatte verdipapirer, og for dets evne til å utøve forsvarlig overvåking og kontroll av alt fondsforvalteren foretar seg. Latvia har nylig foretatt betydelige reformer av sitt pensjonssystem. Endringer i lovgivningen gir mulighet for å opprette en søyle 2 av den statsfinansierte pensjonsordningen, der bidragene akkumuleres og investeres for å muliggjøre fremtidige ytelser. Samlede aktiva i søyle 2 er forventet å nå EUR 25-30 millioner ved utgangen av 2002. For ytterligere informasjon: Kristians Pudans, Head of Marketing and Public Relations, Nordea Latvia, +371 7 096 244, +371 9 137 311. Thomas Neckmar, Nordea Executive Vice President and Head of Regional Bank Baltic Countries and Poland, +46 8 614 7930, +46 708 673412. ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.waymaker.net Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/08/20010808BIT00190/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/08/20010808BIT00190/bit0001.pdf

Om oss

Vi bygger sterke og nære relasjoner gjennom vårt engasjement for kundene og samfunnet. Vi hjelper kundene våre med å nå mål og virkeliggjøre drømmer gjennom å tilby relevante finansielle løsninger. Vi er den største banken i Norden og et av de ti største finanskonsernene i Europa målt etter markedsverdi med rundt 11 millioner kunder. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Les mer om oss på nordea.com

Abonner

Dokumenter og linker