Nordea Ventures opprettes for å investere i fintech-selskaper

Nordea har etablert Nordea Ventures for å kunne foreta strategiske investeringer i oppstartsbedrifter innen fintech. Dette støtter også Nordeas strategi om å utvikle en agil digital bank.

- Vi ønsker å komme med tidlig og spille en aktiv rolle i utviklingen av ny teknologi for finanssektoren, sier konsernsjefen i Nordea, Casper von Koskull.

- Det handler ikke bare om å skaffe kapital, men også om å jobbe sammen med oppstartsbedriftene og dele ekspertisen vår. Dette vil være til fordel for Nordea og selskapene vi investerer i, og fremfor alt kundene.

For å kunne tilpasse seg endringer i kundenes forventninger har Nordea allerede gått i partnerskap med og investert i fintech-selskaper for å utvikle nye løsninger raskere enn banken kunne ha gjort på egenhånd. Med Nordea Ventures vil Nordea raskere kunne lansere nye produkter og tjenester for sine 10 millioner personkunder og 540.000 bedriftskunder.

- Vi må være der innovasjonen skjer. Derfor har vi allerede vært veldig aktive innen fintech. Etableringen av Nordea Ventures er et naturlig neste steg i retning av å jobbe sammen med og støtte opp om et utvidet finansielt økosystem, sier Ewan MacLeod, Chief Digital Officer i Nordea.

Nordea Ventures vil fokusere på investeringer som skaper gjensidig strategisk verdi, tilpasningsdyktige forretningsmodeller og unike løsninger. Investeringene forventes i første rekke, men ikke bare, å være i selskaper som har fokus på Norden. Antallet og omfanget av investeringene vil variere i henhold til målet vårt om å støtte opp om og sette fart i innovasjonen for å styrke tilbudet vårt.

Ett eksempel på et fintech-selskap Nordea allerede har investert i er Tink, en finansiell aggregator med base i Sverige, som gjør det enklere for kundene å se hva de bruker pengene sine på, og hvordan dette endrer seg over tid. Dette partnerskapet vil bedre mobilbankopplevelsen til kundene våre og gjøre dagligbanktjenestene enda enklere og mer praktiske.

Nordea vil engasjere seg aktivt i hvert selskap i porteføljen med toppledere i sponsoratroller og ser for seg langsiktige eierskap.

For mer informasjon:
Ewan Macleod, Chief Digital Officer, +45 21 19 95 40
Synne Ekrem, kommunikasjonssjef, +47 99767996

Om oss

Nordeas visjon er å være en Great European Bank, anerkjent for sine medarbeidere som skaper betydelig verdi for kunder og aksjonærer. Vi gjør det mulig for kundene å nå sine mål ved å tilby et vidt spekter av produkter, tjenester og løsninger innenfor bank, kapitalforvaltning og forsikring. Nordea har rundt 11 millioner kunder, kontorer på ca. 650 forskjellige steder og er blant de ti største totalbankene i Europa målt etter markedsverdi. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki og Nasdaq Copenhagen. Mer informasjon: www.nordea.com

Abonner

Dokumenter og linker