Nordeas årsberetning offentliggjøres i dag

I dag offentliggjør Nordea sin årsberetning på nordea.com med informasjon om utviklingen i konsernet og ledelsens godtgjørelser.

I beretningen beskrives Nordeas vei mot fremtidens relasjonsbank. I 2014 fikk Nordea 90 000 nye Fordel Pluss-, Premium- og Private Banking-kunder og har nå 3,2 millioner relasjonskunder. Nordea ble videre rangert som den ledende banken for store selskaper i Norden av Greenwich og tok et stort steg i å befeste sin posisjon som den største tilbyderen av kapitalforvaltningstjenester i regionen. Midler til forvaltning økte til EUR 262 milliarder, som er det høyeste noensinne.

De raske endringene i kundeatferd fortsatte gjennom året med digitalisering som en hoveddriver for endring i banksektoren. Høsten 2014 lanserte Nordea et program som skal gjøre banken i stand til å utvikle enkle løsninger som i enda større grad kan tilpasses kundens behov. Programmet, som presenteres i årsberetningen, omfatter en økning i IT-investeringene på 30–35 prosent de neste årene og bygging av nye kjernesystemer og betalingsplattformer.

Årsberetningen opplyser også om godtgjørelsen til konsernledelsen i 2014. Den samlede godtgjørelsen til konsernsjefen i 2014 var EUR 2,4 millioner sammenliknet med EUR 2,2 millioner i 2013. Økningen skyldes høyere oppnåelse av de fastsatte målene for den variable lønnsdelen som blant annet er knyttet til kundetilfredshet og økonomisk resultat.

– Nordea har som mål å ha konkurransedyktige, men ikke markedsledende godtgjørelser for alle medarbeiderne, også konsernsjefen og konsernledelsen. Som i tidligere år gjenspeiler godtgjørelsene det faktum at Nordea er blant de største bankene i Europa og et av de største selskapene i Norden, sier Marie Ehrling, som er leder av styrets godtgjørelseskomité og nestleder i styret.

Årsberetningen kan lastes ned (på engelsk) fra www.nordea.com/ir. Rapport om samfunnsansvar for 2014 og Kapital- og risikostyringsrapport (Pilar 3) for 2014 vil også kunne lastes ned (på engelsk) fra nettsiden senere i dag.

For mer informasjon:
Rune Kibsgaard Sjøhelle, kommunikasjonsdirektør i Norge, 40200210


Informasjonen i denne pressemeldingen er i overensstemmelse med svensk lov (1991:980) om handel med finansielle instrumenter og/eller svensk lov (2007:528) om verdipapirmarkedet.

Tags:

Om oss

Nordeas visjon er å være en Great European Bank, anerkjent for sine medarbeidere som skaper betydelig verdi for kunder og aksjonærer. Vi gjør det mulig for kundene å nå sine mål ved å tilby et vidt spekter av produkter, tjenester og løsninger innenfor bank, kapitalforvaltning og forsikring. Nordea har rundt 11 millioner kunder, kontorer på ca. 650 forskjellige steder og er blant de ti største totalbankene i Europa målt etter markedsverdi. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki og Nasdaq Copenhagen. Mer informasjon: www.nordea.com

Abonner

Dokumenter og linker