Nordeas nye livsforsikringsselskap i Polen tar form

Nordeas nye livsforsikringsselskap i Polen tar form Nordea har kjøpt 95 prosent av det polske livsforsikringsselskapet Heros Life og utnevnt en ny toppledelse. Planer om å endre navnet på det polske selskapet til Nordea Zycie (Nordea Life) avventer godkjenning fra myndighetene. Polske myndigheter har nå godkjent Nordeas forsikringsgruppes kjøp av det polske livsforsikringsselskapet Heros Life i desember i fjor. Kjøpet av 95 prosent av Heros Life er dermed gjennomført med virkning fra 30. mars i år. Senere ble det på selskapets generalforsamling 19. april vedtatt å endre selskapets navn til Nordea Zycie (Nordea liv). Det krever enda en formell godkjenning fra det polske finansdepartementet. Sjefen for Life Insurance and Pensions i Nordea, Ib Mardahl-Hansen, er samtidig valgt som styreformann i selskapet, mens sjefen for Merita Liv, Seppo Ilvessalo, er valgt som nestformann. Mikko Lehto, som de to seneste årene har arbeidet med livsforsikring i Polen for Tryg-Baltica, herunder etableringen av Energo-Zycie, er inntrått i direksjonen for Heros Life. Det nye styret for Heros Life har holdt sitt første møte, og det vil i den kommende tid bli fokusert på å øke distribusjonskraften, blant annet ved å etablere salg av forsikringer gjennom de to Nordea-eide bankene i Polen, Bank Komunalny og BWP Unibank. Dessuten vil organisasjonen bli integrert med filialnettet i Nordeas polske skadeforsikringsselskap Energo-Asekuracja, som er under navneforandring til Nordea Ubezpieczenia. Med Energo-Asekuracja (Nordea Ubezpieczenia), de to bankene og Heros Life (Nordea Zycie) har Nordea nå mer enn 1 200 ansatte i Polen. Heros Life ble etablert i 1994 og er det tiende største livsforsikringsselskapet i Polen av i alt 35. Heros Life har 15 filialer og 29 salgskontorer over hele Polen, mer enn 68 000 kunder og 224 medarbeidere. Ytterligere opplysninger: Adm. direktør Ivar Sperling, Tryg-Baltica International, tlf. +45 44 20 32 00 Erik Evrén, Group Media Relations, tlf. +46 8 614 8611 ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.bit.se Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/05/07/20010507BIT00420/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/05/07/20010507BIT00420/bit0001.pdf

Om oss

Nordeas visjon er å være en Great European Bank, anerkjent for sine medarbeidere som skaper betydelig verdi for kunder og aksjonærer. Vi gjør det mulig for kundene å nå sine mål ved å tilby et vidt spekter av produkter, tjenester og løsninger innenfor bank, kapitalforvaltning og forsikring. Nordea har rundt 11 millioner kunder, kontorer på ca. 650 forskjellige steder og er blant de ti største totalbankene i Europa målt etter markedsverdi. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki og Nasdaq Copenhagen. Mer informasjon: www.nordea.com

Abonner

Dokumenter og linker