Nordeas regnskaper fores i euro

Nordeas regnskaper føres i euro På generalforsamlingen i Nordea AB (publ) ("Nordea") i april 2000 ble det vedtatt at selskapets regnskaper skal føres i euro, fra og med regnskapsåret som begynner 1. januar 2001. Det ble samtidig besluttet at aksjekapitalen og aksjenes pålydende verdi skal angis i euro. Vedtaket vedrørende aksjekapitalen og pålydende verdi er nå blitt gjennomført gjennom konvertering av det svenske Patent- og registreringsverket. Etter konverteringen har Nordea en aksjekapital på @ 1 181 921 794,07 og aksjenes pålydende er @ 0,39632 (avrundet) pr. aksje. Antall utstedte aksjer er 2 982 258 840. Generalforsamligens vedtak betyr at Nordea fra og med inneværende regnskapsår kun bruker euro i sine regnskaper og økonomiske rapporter. For ytterligere informasjon: Björn Westberg, Investor Relations, +46 8 614 78 50 Erik Evrén, Presschef, +46 8 614 86 11 ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.bit.se Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/18/20010118BIT00550/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/18/20010118BIT00550/bit0002.pdf

Om oss

Nordeas visjon er å være en Great European Bank, anerkjent for sine medarbeidere som skaper betydelig verdi for kunder og aksjonærer. Vi gjør det mulig for kundene å nå sine mål ved å tilby et vidt spekter av produkter, tjenester og løsninger innenfor bank, kapitalforvaltning og forsikring. Nordea har rundt 11 millioner kunder, kontorer på ca. 650 forskjellige steder og er blant de ti største totalbankene i Europa målt etter markedsverdi. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki og Nasdaq Copenhagen. Mer informasjon: www.nordea.com

Abonner

Dokumenter og linker