Nordeas regnskaper fores i euro

Nordeas regnskaper føres i euro På generalforsamlingen i Nordea AB (publ) ("Nordea") i april 2000 ble det vedtatt at selskapets regnskaper skal føres i euro, fra og med regnskapsåret som begynner 1. januar 2001. Det ble samtidig besluttet at aksjekapitalen og aksjenes pålydende verdi skal angis i euro. Vedtaket vedrørende aksjekapitalen og pålydende verdi er nå blitt gjennomført gjennom konvertering av det svenske Patent- og registreringsverket. Etter konverteringen har Nordea en aksjekapital på @ 1 181 921 794,07 og aksjenes pålydende er @ 0,39632 (avrundet) pr. aksje. Antall utstedte aksjer er 2 982 258 840. Generalforsamligens vedtak betyr at Nordea fra og med inneværende regnskapsår kun bruker euro i sine regnskaper og økonomiske rapporter. For ytterligere informasjon: Björn Westberg, Investor Relations, +46 8 614 78 50 Erik Evrén, Presschef, +46 8 614 86 11 ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.bit.se Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/18/20010118BIT00550/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/18/20010118BIT00550/bit0002.pdf

Om oss

Vi bygger sterke og nære relasjoner gjennom vårt engasjement for kundene og samfunnet. Vi hjelper kundene våre med å nå mål og virkeliggjøre drømmer gjennom å tilby relevante finansielle løsninger. Vi er den største banken i Norden og et av de ti største finanskonsernene i Europa målt etter markedsverdi med rundt 11 millioner kunder. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Les mer om oss på nordea.com

Abonner

Dokumenter og linker