Nordeas styre har vedtatt å gjennomføre fusjonsplanene

Styret i Nordea Bank AB har vedtatt å fortsette arbeidet med å fusjonere Nordea og datterbankene Nordea Bank Danmark, Nordea Bank Finland og Nordea Bank Norge. Målet er at fusjonene skal være gjennomført i begynnelsen av 2017. 

Alle godkjennelsene som er nødvendige for å gjennomføre fusjonen mellom Nordea Bank Finland og Nordea Bank AB, er på plass. Prosessene med å få myndighetenes godkjennelse i Danmark og Norge pågår og oppfattes som konstruktive.

Begrunnelsen for gjennomføringen av fusjonene er uendret og i tråd med det som tidligere er kommunisert. 


For mer informasjon:

Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, +46 72 235 05 15

Christian Steffensen, pressesjef Nordea Norge, +47 408 82 373

Tags:

Om oss

Vi bygger sterke og nære relasjoner gjennom vårt engasjement for kundene og samfunnet. Vi hjelper kundene våre med å nå mål og virkeliggjøre drømmer gjennom å tilby relevante finansielle løsninger. Vi er den største banken i Norden og et av de ti største finanskonsernene i Europa målt etter markedsverdi med rundt 11 millioner kunder. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Les mer om oss på nordea.com

Abonner

Dokumenter og linker