Nordeas valgkomité for generalforsamlingen i 2017 opprettet

På Nordeas generalforsamling i 2016 ble det besluttet å opprette en valgkomité som skal fremme forslag for generalforsamlingen i 2017 om valg av styremedlemmer, styreleder og revisor samt godtgjørelse til styremedlemmene og revisor.

De fire aksjonærene i Nordea med flest stemmeretter som ønsker å delta i valgkomitéen, har rett til å utnevne et medlem hver. I tillegg deltar styrets leder i valgkomiteén.

 
Valgkomitéen består av:
Torbjörn Magnusson, administrerende direktør i If, utnevnt av Sampo Abp
Mogens Hugo, styreleder i Nordea-fonden
Katarina Thorslund, økonomisjef og viseadministrerende direktør i Alecta
Anders Oscarsson, aksjesjef i AMF og AMF Funds
Björn Wahlroos, styreleder

Torbjörn Magnusson er utnevnt til leder av valgkomitéen.

Generalforsamlingen avholdes torsdag 16. mars 2017.
 

Aksjonærer som ønsker å fremsette forslag til valgkomitéen, må gjøre dette skriftlig innen 31. desember 2016 via Nordeas hjemmeside www.nordea.com eller til følgende adresse:
Nordea Bank AB (publ)

The Nomination Committee
c/o Group Legal, H 50
SE-105 71 Stockholm


For mer informasjon:

Torbjörn Magnusson, +46 8 792 81 12

Tags:

Om oss

Nordeas visjon er å være en Great European Bank, anerkjent for sine medarbeidere som skaper betydelig verdi for kunder og aksjonærer. Vi gjør det mulig for kundene å nå sine mål ved å tilby et vidt spekter av produkter, tjenester og løsninger innenfor bank, kapitalforvaltning og forsikring. Nordea har rundt 11 millioner kunder, kontorer på ca. 650 forskjellige steder og er blant de ti største totalbankene i Europa målt etter markedsverdi. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki og Nasdaq Copenhagen. Mer informasjon: www.nordea.com

Abonner

Dokumenter og linker