Nordisk økonomisk oversikt, desember 2012: Håp om en lys vinter

Norsk økonomi fortsetter å vokse i et høyt tempo, drevet av sterk vekst i etterspørselen fra husholdningene og sterk oppgang i oljeinvesteringene. Det er nå også håp om at vi kan få en vinter og vår uten ny oppblomstring av sterk finansuro internasjonalt. Ifølge den makroøkonomiske rapporten Nordisk økonomisk oversikt som publiseres i dag, opplever Norge høykonjunktur, mens de tre nordiske landene Danmark, Finland og Sverige har lavkonjunktur. Boligbyggingen i Norge har tatt seg kraftig opp, og vi ser tendenser til endringer i sammensetningen av veksten i privat forbruk.

Økonomene i Nordea anslår en vekst i fastlands-Norge på 3½ prosent i år, fallende til 3 og 2½ prosent i henholdsvis 2013 og 2014. Arbeidsledigheten ventes å bli liggende på et stabilt lavt nivå. For Danmark, Finland og Sverige ventes veksten å være på bunn i år for så gradvis å øke. I alle tre land ventes arbeidsledigheten fortsatt å stige noe.

“Det er god vekst i privat forbruk i Norge, men bemerkelsesverdig hvordan vareforbruket stagnerer, mens tjenesteforbruket vokser sterkt”, sier sjeføkonom Steinar Juel. I årene før 2011 var det sterkest vekst i vareforbruket. Nordmenns forbruk i utlandet, hvorav det meste er knyttet til feriereiser og grensehandel, øker også veldig sterkt, noe det har gjort i flere år.

Boligbyggingen har tatt seg kraftig opp i løpet av 2012. Økonomene i Nordea har derfor justert opp antatt vekst i boliginvesteringene både i år og neste år. Oppgangen i boligbyggingen kommer som en reaksjon på vedvarende oppgang i boligprisene. Ifølge økonomene i Nordea ligger det nå an til at det fremover vil ferdigstilles flere boliger enn anslått vekst i antall husholdninger. Forholdet de siste årene har vært motsatt. Lav rente gjør at boligprisene ventes å stige også de neste par årene, men i et avtagende tempo.

Underliggende inflasjon ser ut til å bli noe lavere neste år enn tidligere anslått. Økonomene i Nordea venter derfor at første renteøkning fra Norges Bank først kommer i andre del av 2013. En renteøkning kan bli ytterligere utsatt dersom Finansdepartementet i løpet av våren tar i bruk et nytt virkemiddel, motsyklisk kapitalbuffer, overfor bankene for spesielt å begrense husholdningenes gjeldsvekst.

 
 
Du kan lese hele rapporten hos Nordea Markets

  
For mer informasjon:

Steinar Juel, sjeføkonom, 22 48 61 30 (steinar.juel@nordea.com)
Erik Bruce, sjefanalytiker, 22 48 44 49 (erik.bruce@nordea.com)
Katrine G. Boye, senioranalytiker 22 48 79 77 (katrine.godding.boye@nordea.com)
Jørgen Lønnquist, kommunikasjonsrådgiver, 974 00 092 (jorgen.lonnquist@nordea.com)

Tags:

Om oss

Nordeas visjon er å være en Great European Bank, anerkjent for sine medarbeidere som skaper betydelig verdi for kunder og aksjonærer. Vi gjør det mulig for kundene å nå sine mål ved å tilby et vidt spekter av produkter, tjenester og løsninger innenfor bank, kapitalforvaltning og forsikring. Nordea har rundt 11 millioner kunder, kontorer på ca. 650 forskjellige steder og er blant de ti største totalbankene i Europa målt etter markedsverdi. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki og Nasdaq Copenhagen. Mer informasjon: www.nordea.com

Abonner

Dokumenter og linker