Nordisk Økonomisk Oversikt, juni 2013: Litt mindre medvind

Det er tegn til noe mindre vind i seilene til norsk økonomi. Vekstimpulsene fra våre europeiske handelspartnere er svakere, oljeprisene er noe lavere enn ventet og et moderat lønnsoppgjør bidrar til mindre fart i privat forbruk. Det norske boligmarkedet viser også tegn til å flate ut. Samtidig er vekstutsiktene hos våre nordiske naboer noe nedjustert.

Dette fremgår av Nordeas Nordisk Økonomisk Oversikt, en rapport med prognoser for de nordiske økonomiene, som publiseres i dag.

Selv om vinden løyer litt, skiller norsk økonomi seg fortsatt positivt ut fra de fleste andre land. Økonomene i Nordea anslår den økonomiske veksten til å bli på om lag 2 ½ prosent i år og litt lavere neste år. Det tilsier at arbeidsledigheten ikke vil øke noe særlig mer enn den har gjort hittil i år.

Husholdningenes pengebruk ser ut å bli noe mindre enn tidligere antatt. – Et moderat lønnsoppgjør bidrar blant annet til at vi har nedjustert veksten i husholdningenes kjøpekraft og privat forbruk, sier sjeføkonom Steinar Juel. – Kjøpekraftsforbedringen blir likevel veldig god sammenlignet med forbrukere i de fleste andre land, legger han til.

– Norges særegne boligprisoppgang går mot slutten
I Norge investeres det mye i boliger og i oljesektoren, mens investeringslysten og evnen i det tradisjonelle næringslivet er lav. Det har nok sammenheng med at problemene i Eurosonen forårsaker svake markeder for tradisjonelle, norske produkter. Frem til finanskrisen ble det også investert mye i næringsbygg, slik at det de siste årene har vært mindre behov for ytterligere nybygg.

– Norges særegne prisoppgang på boliger ser ut til å gå mot slutten, forteller Juel. – Vi venter svak boligprisvekst resten av dette året, så stagnasjon i 2014. Boliginvesteringene ser også ut til å nå en topp i år, fortsetter han. Boligprisene er blitt så høye at det i seg selv bremser videre oppgang, mener økonomene i Nordea. I tillegg har bankene strammet inn på kredittpraksis. Ser vi lenger frem enn 2014, kan også noe høyere renter fra Norges Bank komme til å dempe boligmarkedet.

Du kan lese hele rapporten på nordeamarkets.com

   
For mer informasjon:
Steinar Juel, sjeføkonom, 22 48 61 30 (steinar.juel@nordea.com)
Erik Bruce, sjefanalytiker, 22 48 44 49 (erik.bruce@nordea.com)
Katrine G. Boye, senioranalytiker 22 48 79 77 (katrine.godding.boye@nordea.com)
Johannes Stenwig, assisterende informasjonssjef, 99355276 (johannes.stenwig@nordea.no)

Om oss

Nordeas visjon er å være en Great European Bank, anerkjent for sine medarbeidere som skaper betydelig verdi for kunder og aksjonærer. Vi gjør det mulig for kundene å nå sine mål ved å tilby et vidt spekter av produkter, tjenester og løsninger innenfor bank, kapitalforvaltning og forsikring. Nordea har rundt 11 millioner kunder, kontorer på ca. 650 forskjellige steder og er blant de ti største totalbankene i Europa målt etter markedsverdi. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki og Nasdaq Copenhagen. Mer informasjon: www.nordea.com

Abonner

Dokumenter og linker