Nordiske banker undersøker mulighetene for en felles kjenn-din-kunde-infrastruktur

De ledende nordiske bankene DNB, Danske Bank, Nordea, Handelsbanken og SEB har bestemt seg for å samarbeide for å vurdere mulighetene for å etablere en nordisk kjenn-din-kunde-infrastruktur (Know Your Customer – KYC) som i en første fase skal betjene store og mellomstore nordiske bedriftskunder.
 
De siste årene er overholdelse av kravene for behandling av kundedata blitt en kritisk faktor i arbeidet med å bekjempe økonomisk kriminalitet. Bankkundene opplever imidlertid at det er en tidkrevende prosess å fremskaffe nødvendige opplysninger og at denne ofte involverer mange banker og ulike formater. Ineffektive kjenn-din-kunde-prosesser påvirker også bankene negativt gjennom økt transaksjonstid, mer omfattende administrasjon og høyere risiko.

Samtidig møter bankene stadig nye reguleringer og krav knyttet til kjenn-din-kunde-prosesser. Det er behov for en enhetlig, effektiv og nøyaktig funksjon for å møte kravene til kunder, banker og samfunnet for øvrig.

Bankene vil etablere et felles selskap, Nordic KYC Utility, som skal ha som oppgave å utvikle en effektiv, sikker og kostnadseffektiv nordisk kjenn-din-kunde-infrastruktur. Selskapet vil være eiet og kontrollert av de deltagende bankene. Initiativet vil bidra til å skape en sunn finanssektor, forhindre økonomisk kriminalitet og beskytte kunder og samfunnet.

Opprettelsen av selskapet er betinget av godkjennelse av EU-kommisjonen i henhold til EUs fusjonsforordning, og selskapet forventes å bli etablert i andre halvdel av 2018. 

For mer informasjon:
Claes Eliasson, fungerende leder av Group External Communications, + 46 72 141 67 12

Tags:

Om oss

Nordeas visjon er å være en Great European Bank, anerkjent for sine medarbeidere som skaper betydelig verdi for kunder og aksjonærer. Vi gjør det mulig for kundene å nå sine mål ved å tilby et vidt spekter av produkter, tjenester og løsninger innenfor bank, kapitalforvaltning og forsikring. Nordea har rundt 11 millioner kunder, kontorer på ca. 650 forskjellige steder og er blant de ti største totalbankene i Europa målt etter markedsverdi. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki og Nasdaq Copenhagen. Mer informasjon: www.nordea.com

Abonner

Dokumenter og linker