Ny toppledelse i Tryg-Baltica Liv og Pension

Ny toppledelse i Tryg-Baltica Liv og Pension Fra og med i dag vil Tryg-Baltica Liv og Pension ha ny toppledelse og skifter samtidig navn til Tryg-Baltica Pension. Den nye ledelsen i Tryg-Baltica Pension kommer til å bestå av nåværende visedirektør og salgsdirektør Michael Brag, som er utnevnt til administrerende direktør og nåværende ansvarshavende aktuar, underdirektør Jens Lind, som utnevnes til matematisk direktør. Sammen utgjør de ledelsen for Tryg-Baltica Pension og begge rapporterer til Ib Mardahl-Hansen, sjefen for Nordea Life Insurance and Pensions, som igjen rapporterer til konsernsjef Thorleif Krarup. Endringene i ledelsen er en konsekvens av Nordeas oppdeling i seks forretningsområder, der forretningsområdet Life Insurance and Pensions består av pensjonsselskaper i syv land. Sammen med ansvaret for Life Insurance and Pensions har direktør Ib Mardahl-Hansen hittil også hatt det danske forretningsansvaret for livsforsikring, unit linked-produkter og pensjoner. I det lange løp er det ikke hensiktsmessig for samme person å ha det overordnede ansvar for forretningsområdet og samtidig være direktør i et av de tilknyttede selskapene. Derfor har Ib Mardahl-Hansen nå valgt å tre ut av ledelsen av Tryg-Baltica Pension. Han vil imidlertid fortsatt ha ansvaret for danske verdipapir- og eiendomsinvesteringer. I forbindelse med de nye utnevnelsene i Tryg-Baltica Pension blir avdelingsdirektør Evy Sørensen, som har ansvaret for administrasjonen, utnevnt til visedirektør. Etter avleveringen av årsregnskapet for 2001 i februar 2002 vil det bli foretatt et generasjonsskifte i aktuaravdelingen til Tryg-Baltica Pension. Avdelingsdirektør Niels Peter Rasmussen vil ta et skritt tilbake i organisasjonen etter mange år som sjef for aktuaravdelingen. Den nye avdelingssjefen blir cand. act. Christian Kofoed som nå er underdirektør og som da blir utnevnt til avdelingsdirektør. Nordeas juridiske selskapsstruktur skal som tidligere meddelt tilpasses den forretningsmessige konsernstrukturen. Dette forventes å skje i løpet av 2002. Helt på linje med livselskapene i de andre nordiske landene kommer Tryg-Baltica Pension heretter til å være ikke bare være en forretningsenhet, men også en juridisk enhet under Nordea Life Insurance and Pensions. Ytterligere informasjon: Ib Mardahl-Hansen, Head of Nordea Life Insurance and Pensions, telefon +45 44 20 30 10 Troels Brøndsted, Head of Communication, Tryg-Baltica, telefon +45 44 20 30 70. ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.waymaker.net Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/22/20011022BIT00350/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/22/20011022BIT00350/bit0001.pdf

Om oss

Vi bygger sterke og nære relasjoner gjennom vårt engasjement for kundene og samfunnet. Vi hjelper kundene våre med å nå mål og virkeliggjøre drømmer gjennom å tilby relevante finansielle løsninger. Vi er den største banken i Norden og et av de ti største finanskonsernene i Europa målt etter markedsverdi med rundt 11 millioner kunder. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Les mer om oss på nordea.com

Abonner

Dokumenter og linker