Økonomisk Oversikt, desember 2014:  Behov for vitaminer

Flere av økonomiene i verden har behov for en ekstra vitamininnsprøytning. Det gjelder ikke minst Eurosonen, men også våre naboland Danmark, Sverige og Finland. Også norsk økonomi viser slapphetstegn. Oljesektoren er ikke lenger den vekstmotoren den var, selv ikke om oljeprisen skulle komme noe opp igjen. Risikoen for en lengre periode med lav oljepris har økt. OPECs beslutning om ikke å redusere oljeproduksjonen får konsekvenser for norsk økonomi.

Stor usikkerhet om oljeprisen
I Nordea Markets’ makroøkonomiske rapport Økonomisk Oversikt som publiseres i dag, har økonomene i Nordea markert nedjustert anslaget for oljeprisen fremover. - Oljeprisen ventes å komme noe opp fra de nivåene vi nå ser, sier sjeføkonom Steinar Juel. - Det skyldes at lave priser etter hvert vil gjøre at produksjonen fra skiferfeltene i USA reduseres. Det er imidlertid usikkert hvor langt ned prisen må, før det skjer i tilstrekkelig grad, legger han til.

Med et oljeprisanslag på om lag 75 dollar fatet neste år og 85 dollar i 2016 venter økonomene i Nordea at oljeinvesteringene i Norge faller med 15 prosent i 2015 og 5 prosent i 2016. Skulle imidlertid oljeprisen falle til 60 dollar per fat, vil oljeinvesteringene reduseres vesentlig mer, særlig i 2016.

Lavere oljepris vil merkes i hele den norske økonomien
Lavere oljepris med tilhørende lavere oljeinvesteringer vil trekke ned veksten i norsk økonomi. I Økonomisk Oversikt anslås veksten i fastlands-Norge til 1 ½ prosent neste år og 2 prosent i 2016. Arbeidsledigheten vil stige noe, og lønnsveksten vil dempes. Det vil bidra til lavere vekst i privat forbruk og i etterspørselen etter boliger. Lavere oljepris stimulerer imidlertid tradisjonell norsk eksport fordi kronen svekkes, og veksten internasjonalt blir noe høyere. - Lav oljepris virker negativt på norsk økonomi, men er en vitamininnsprøytning for våre handelspartnere, sier Steinar Juel. Skulle oljeprisen falle mer, mener økonomene i Nordea det også blir aktuelt med rentekutt fra Norges Bank.

Du kan lese hele rapporten på www.nordea.com

For mer informasjon:
Steinar Juel, sjeføkonom, 22 48 61 30 (steinar.juel@nordea.com)
Erik Bruce, sjefanalytiker, 22 48 44 49 (erik.bruce@nordea.com)
Joachim Bernhardsen, analytiker 22 48 79 13 (joachim.bernhardsen@nordea.com)
Thina M. Saltvedt, senioranalytiker, 22 48 79 93 (thina.margrethe.saltvedt@nordea.com)
Unni Strømstad, kommunikasjonssjef, 97753453 (unni.stromstad@nordea.no)

Tags:

Om oss

Nordeas visjon er å være en Great European Bank, anerkjent for sine medarbeidere som skaper betydelig verdi for kunder og aksjonærer. Vi gjør det mulig for kundene å nå sine mål ved å tilby et vidt spekter av produkter, tjenester og løsninger innenfor bank, kapitalforvaltning og forsikring. Nordea har rundt 11 millioner kunder, kontorer på ca. 650 forskjellige steder og er blant de ti største totalbankene i Europa målt etter markedsverdi. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki og Nasdaq Copenhagen. Mer informasjon: www.nordea.com

Abonner

Dokumenter og linker