Økonomisk Oversikt, desember 2015: Ingen krise i norsk økonomi

Norsk økonomi preges av nedturen i oljesektoren, men det er også lyspunkter. Sjelden har utviklingen i økonomien vært mer todelt.

Norges Bank vil kutte renten to ganger til i løpet av neste år. Det vil gi en fortsatt svak krone og holde forbruksveksten og boligmarkedet oppe, anslår økonomene i Nordea i den nye utgaven av rapporten «Nordea Economic Outlook» som publiseres i dag.

Den lave oljeprisen ser ut til å vare. Med lavere investeringsaktivitet og fokus på kostnadsreduksjoner vil det bli flere runder med nedbemanninger i oljeindustrien. Arbeidsledigheten ventes derfor å stige også neste år. Lave renter, en rekordsvak krone og offentlig pengebruk fungerer som kraftige støtdempere i økonomien.

- Det er langt fra noen krise i landet som helhet, sier sjeføkonom Kjetil Olsen. Arbeidsledigheten stiger i oljefylkene, men faller i resten av landet. En svak krone og motkonjunkturpolitikk begrenser spredningen fra oljebremsen. Han legger samtidig til at det er mer å gå på i den økonomiske politikken.

I Europa har oppgangen fått feste, men arbeidsledigheten er bare sakte på vei ned. I USA fortsetter den solide veksten og økonomene i Nordea tror den amerikanske sentralbanken om en uke vil øke renten for første gang på ni år. Aggressiv rentepolitikk og pengetrykking har de siste årene drevet opp aksje- og obligasjonskurser. En ny fase innledes når den amerikanske sentralbanken starter å heve renten. Selv om usikkerheten i markedene er stor, tror ikke økonomene i Nordea det vil utløse noe ras i verdens finansmarkeder. En viss reprising med sterkere dollar og lavere obligasjonskurser må likevel påregnes.

Du kan lese hele rapporten på http://ndea.mk/EO_1_2016_NO eller på www.nordea.com

For mer informasjon:
Kjetil Olsen, sjeføkonom, 22 48 79 56 (kol@nordea.com)
Erik Bruce, sjefanalytiker, 22 48 44 49 (erik.bruce@nordea.com)
Thina M. Saltvedt, sjefanalytiker, 22 48 79 93 (thina.margrethe.saltvedt@nordea.com)
Joachim Bernhardsen, analytiker 22 48 79 13 (joachim.bernhardsen@nordea.com)
Synne Ekrem, senior kommunikasjonsrådgiver, 99767996 (synne.ekrem@nordea.no)

Tags:

Om oss

Nordeas visjon er å være en Great European Bank, anerkjent for sine medarbeidere som skaper betydelig verdi for kunder og aksjonærer. Vi gjør det mulig for kundene å nå sine mål ved å tilby et vidt spekter av produkter, tjenester og løsninger innenfor bank, kapitalforvaltning og forsikring. Nordea har rundt 11 millioner kunder, kontorer på ca. 650 forskjellige steder og er blant de ti største totalbankene i Europa målt etter markedsverdi. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki og Nasdaq Copenhagen. Mer informasjon: www.nordea.com

Abonner

Dokumenter og linker