Økonomisk Oversikt, september 2013: Vendepunkt

I en ny utgave av den makroøkonomiske rapporten Økonomisk Oversikt som publiseres i dag, anslår økonomene i Nordea en vekst i fastlands-Norge på 2-2½ prosent i 2014 og 2015. Samtidig som veksten i Norge avtar noe, anslås den å ta seg opp i Eurosonen, i USA og hos våre nordiske naboer. Veksten i norsk økonomi vil fremover ikke skille seg ut fra andre vestlige land.

Prisfall i boligmarkedet
Lavere vekst i oljeinvesteringene, nedgang i boligpriser og boliginvesteringer og lavere vekst i forbrukernes kjøpekraft er faktorer som bidrar til at økonomene i Nordea anslår en mer moderat vekst i norsk økonomi de neste par årene. De siste ti årenes oppgang i oljeprisen ga en gullalder for norsk økonomi. Gullalderen synes nå å være på hell. Det har sammenheng med at oljeprisen anslås å komme litt ned, så sant ikke uroen i Midtøsten og Nord-Afrika forsterkes.

«Omslaget i boligmarkedet er kommet noe raskere enn vi hadde ventet» sier sjeføkonom Steinar Juel. «Det ligger ikke an til noe kollaps i boligmarkedet. Vi venter et prisfall på 2-3 prosent i både 2014 og 2015» legger han til.

Renteøkning i 2014
Høyere inflasjon og svakere krone gjør at økonomene i Nordea venter en første renteøkning fra Norges Bank i første halvår 2014. Men renteoppgangen ligger an til å bli svært moderat.

Internasjonalt
Økonomene i Nordea venter lavere vekst i fremvoksende økonomier og høyere vekst i de «gamle» industrilandene. Lavere vekst i Kina demper landets etterspørsel etter råvarer. Det har bidratt til stagnasjon og nedgang i råvareprisene, noe som svekker veksten i råvareproduserende land som Australia, Brasil, Chile og Russland. Vekstutsiktene for India er også svekket. Friskmeldingen av amerikanske økonomi og en gradvis nedtrapping av sentralbankens kraftige pengepolitiske stimulanser bidrar nå til høyere renter og at investorer trekker kapital ut av mange fremvoksende økonomier. Det er nå betydelig større usikkerhet knyttet til veksten i fremvoksende økonomer enn for bare få måneder siden.

Eurosonen rundet en viktig bøye da veksten kom tilbake i 2. kvartal. I følge prognosene i Økonomisk Oversikt vil veksten i Eurosonen fortsatt være svakt positiv utover høsten, så forsterkes i 2014 og 2015. Periferilandene i pengeunionen vil likevel måtte slite med høy arbeidsledighet og høy gjeld i offentlig sektor i mange år fremover.

Les rapporten på nordeamarkets.com
      

For mer informasjon:
Steinar Juel, sjeføkonom, 22 48 61 30 (steinar.juel@nordea.com)
Erik Bruce, sjefanalytiker, 22 48 44 49 (erik.bruce@nordea.com)
Katrine G. Boye, senioranalytiker 22 48 79 77 (katrine.godding.boye@nordea.com)
Thina M. Saltvedt, senioranalytiker, 22 48 79 93 (thina.margrethe.saltvedt@nordea.com)

Unni Strømstad, kommunikasjonssjef, 97753453 (unni.stromstad@nordea.no)

Om oss

Nordeas visjon er å være en Great European Bank, anerkjent for sine medarbeidere som skaper betydelig verdi for kunder og aksjonærer. Vi gjør det mulig for kundene å nå sine mål ved å tilby et vidt spekter av produkter, tjenester og løsninger innenfor bank, kapitalforvaltning og forsikring. Nordea har rundt 11 millioner kunder, kontorer på ca. 650 forskjellige steder og er blant de ti største totalbankene i Europa målt etter markedsverdi. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki og Nasdaq Copenhagen. Mer informasjon: www.nordea.com

Abonner

Dokumenter og linker