Rapport 1. kvartal 2003

Rapport 1. kvartal 2003 Resultatet påvirket av lavere renter · Driftsresultat EUR 380 millioner (EUR 446 millioner) · Samlede inntekter redusert med 6 % sammenlignet med fjerde kvartal på grunn av lavere renter og svake aksjemarkeder · Samlede kostnader ned 8 % · Utlånstap EUR 98 millioner (EUR 76 millioner) eller 0,27 % av utlån og garantier · Resultat per aksje EUR 0,09 (EUR 0,10) · Avkastning på egenkapitalen eksklusive goodwill 12,2 % (15,3 %) Prioriterte områder - utviklingen på rett spor · Redusert volatilitet - lav aksjeeksponering opprettholdt · Kapitaleffektiviteten opprettholdt - sterk kapitalgrunnlag · Kredittkvaliteten fortsatt stabil - isolerte utlånstap · Kostnadsnivået i henhold til plan - kostnader i 1. kvartal 2 % lavere enn det kvartalsvise gjennomsnittet i 2002 Økt fokus · Nordisk Renting solgt til The Royal Bank of Scotland · Endret forretningsmodell i investment banking · Ytterligere reduksjon av eiendomsmassen forberedes - Alt i alt gikk utviklingen som planlagt på de prioriterte områdene, men de økonomiske resultatene er ennå ikke tilfredsstillende. Vi har redusert svingningene i inntjeningen, og kapitaleffektiviteten er opprettholdt. Den generelle kredittkvaliteten er fortsatt stabil til tross for økte utlånstap som skyldes et begrenset antall problemengasjementer. Kostnadsutviklingen er i tråd med våre planer om å beholde det samme kostnadsnivået som i 2002. Jeg er overbevist om at innsatsen for å få bedre resultater i hele organisasjonen vil gjøre oss i stand til å oppnå våre kortsiktige mål, sier Lars G Nordström, konsernsjef i Nordea. For mer informasjon: Arne Liljedahl, Group CFO/EVP +46 8 614 7996 Sigurd Carlsen, +46 8 614 7852 (eller +46 70 204 9878) leder av Investor Relations Kjell J. Flø, 22 48 50 24 Informasjonsdirektør ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/07/20030507BIT00440/wkr0001.doc The full report http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/07/20030507BIT00440/wkr0002.pdf The full report

Om oss

Vi bygger sterke og nære relasjoner gjennom vårt engasjement for kundene og samfunnet. Vi hjelper kundene våre med å nå mål og virkeliggjøre drømmer gjennom å tilby relevante finansielle løsninger. Vi er den største banken i Norden og et av de ti største finanskonsernene i Europa målt etter markedsverdi med rundt 11 millioner kunder. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Les mer om oss på nordea.com

Abonner

Dokumenter og linker