Rapport 1. kvartal 2003

Rapport 1. kvartal 2003 Resultatet påvirket av lavere renter · Driftsresultat EUR 380 millioner (EUR 446 millioner) · Samlede inntekter redusert med 6 % sammenlignet med fjerde kvartal på grunn av lavere renter og svake aksjemarkeder · Samlede kostnader ned 8 % · Utlånstap EUR 98 millioner (EUR 76 millioner) eller 0,27 % av utlån og garantier · Resultat per aksje EUR 0,09 (EUR 0,10) · Avkastning på egenkapitalen eksklusive goodwill 12,2 % (15,3 %) Prioriterte områder - utviklingen på rett spor · Redusert volatilitet - lav aksjeeksponering opprettholdt · Kapitaleffektiviteten opprettholdt - sterk kapitalgrunnlag · Kredittkvaliteten fortsatt stabil - isolerte utlånstap · Kostnadsnivået i henhold til plan - kostnader i 1. kvartal 2 % lavere enn det kvartalsvise gjennomsnittet i 2002 Økt fokus · Nordisk Renting solgt til The Royal Bank of Scotland · Endret forretningsmodell i investment banking · Ytterligere reduksjon av eiendomsmassen forberedes - Alt i alt gikk utviklingen som planlagt på de prioriterte områdene, men de økonomiske resultatene er ennå ikke tilfredsstillende. Vi har redusert svingningene i inntjeningen, og kapitaleffektiviteten er opprettholdt. Den generelle kredittkvaliteten er fortsatt stabil til tross for økte utlånstap som skyldes et begrenset antall problemengasjementer. Kostnadsutviklingen er i tråd med våre planer om å beholde det samme kostnadsnivået som i 2002. Jeg er overbevist om at innsatsen for å få bedre resultater i hele organisasjonen vil gjøre oss i stand til å oppnå våre kortsiktige mål, sier Lars G Nordström, konsernsjef i Nordea. For mer informasjon: Arne Liljedahl, Group CFO/EVP +46 8 614 7996 Sigurd Carlsen, +46 8 614 7852 (eller +46 70 204 9878) leder av Investor Relations Kjell J. Flø, 22 48 50 24 Informasjonsdirektør ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/07/20030507BIT00440/wkr0001.doc The full report http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/07/20030507BIT00440/wkr0002.pdf The full report

Om oss

Nordeas visjon er å være en Great European Bank, anerkjent for sine medarbeidere som skaper betydelig verdi for kunder og aksjonærer. Vi gjør det mulig for kundene å nå sine mål ved å tilby et vidt spekter av produkter, tjenester og løsninger innenfor bank, kapitalforvaltning og forsikring. Nordea har rundt 11 millioner kunder, kontorer på ca. 650 forskjellige steder og er blant de ti største totalbankene i Europa målt etter markedsverdi. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki og Nasdaq Copenhagen. Mer informasjon: www.nordea.com

Abonner

Dokumenter og linker