Rapport 2. kvartal 2002

Rapport 2. kvartal 2002 Stabilt resultat eksklusive investeringsresultat · Driftsresultat før investeringsresultat på EUR 409 millioner, uendret fra første kvartal · Samlede inntekter på EUR 1 513 millioner, opp 1 % fra første kvartal som resultat av vekst i utlån og innskudd, økning i netto renteinntekter på 2 % og oppgang i provisjonsinntekter på 4 % · Samlede kostnader på EUR 1 065 millioner, opp 3 % fra første kvartal, som gjenspeiler investeringer forbundet med den andre integrasjonsfasen · Tilfredsstillende kredittkvalitet opprettholdt · Tap på utlån gikk ned til EUR 56 millioner (EUR 63 millioner) og tilsvarer 0,16 % av utlån på årsbasis · Driftsresultat på EUR 315 millioner · Svakt aksjemarked · Investeringsresultat på EUR -50 millioner · Finansielle buffere i livselskapene tilfredsstillende · Avsetninger til pensjonsfond på EUR 152 millioner, som reduserte resultatet før skatt tilsvarende Integrasjon og fokus på kjerneområder · Salget av General Insurance forventes fullført i tredje kvartal · LG Petro Bank-tilbudet: alle tillatelser foreligger, et tilbud vil bli gitt · "2. fase-programmet" konsolidert i 15 hovedprosjekter "Stabil utvikling i våre kjerneinntekter og en tilfredsstillende kredittkvalitet gir et solid grunnlag for vår virksomhet. Salget av General Insurance-virksomheten vil øke stabiliteten på våre inntekter. Med et fortsatt sterkt fokus på kostnadskontroll investerer vi i fremtidig vekst og økt effektivitet," sier Thorleif Krarup, konsernsjef i Nordea ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.waymaker.net Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/22/20020822BIT00460/wkr0001.doc The Full Report http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/22/20020822BIT00460/wkr0002.pdf The Full Report

Om oss

Nordeas visjon er å være en Great European Bank, anerkjent for sine medarbeidere som skaper betydelig verdi for kunder og aksjonærer. Vi gjør det mulig for kundene å nå sine mål ved å tilby et vidt spekter av produkter, tjenester og løsninger innenfor bank, kapitalforvaltning og forsikring. Nordea har rundt 11 millioner kunder, kontorer på ca. 650 forskjellige steder og er blant de ti største totalbankene i Europa målt etter markedsverdi. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki og Nasdaq Copenhagen. Mer informasjon: www.nordea.com

Abonner

Dokumenter og linker