Rapport 3. kvartal 2001

Rapport 3. kvartal 2001 Stabil underliggende inntjening · Resultat eksklusive investeringsinntekter for jan-sep EUR 1 530 millioner (EUR 1 501 millioner jan-sep 2000) · Driftsresultat for jan-sep EUR 1 460 millioner (EUR 1 962 millioner) · Kostnader ned i 3. kvartal · Resultat per aksje for jan-sep EUR 0,35 (EUR 0,47) Endrede markedsbetingelser · Spesifiserte utlånstap, i hovedsak innen oppkjøpsfinansiering i Danmark og på et meget begrenset antall bedriftskunder, utgjorde EUR 113 millioner i 3. kvartal · En tilleggsavsetning på EUR 100 millioner ble foretatt på grunn av forverrede økonomiske utsikter gjenspeilet i de seneste verdensbegivenhetene · Midler til forvaltning EUR 87 milliarder (EUR 101 milliarder ved utgangen av 2. kvartal) Andre del av integrasjonen igangsatt · Realiserte fusjonssynergier EUR 120 millioner, målet for 2001, EUR 145 millioner - i henhold til skjema · Endring i forretningsorganisasjonen (se egen pressemelding) · Andre del av integrasjonen er igangsatt, inkludert et strukturelt kostnadsreduksjonsprogram, for å nå det langsiktige målet om at kostnadene skal utgjøre 50 % av inntektene til tross for endrede markedsbetingelser General Insurance-virksomheten · Tiltak for å redusere eierposten i General Insurance (se egen pressemelding) "Med svakere markedsutsikter, forsterket av ettervirkningene av terroristangrepet på USA, har vi satt i gang et omfattende strukturelt kostnadsreduksjonsprogram for å nå vårt ambisiøse mål for det langsiktige forholdet mellom kostnader og inntekter. Kostnadskutt kombinert med investeringer på utvalgte områder vil gjøre Nordea bedre forberedt på den forventede oppgangen på finansmarkedene i løpet av siste del av 2002", sier konsernsjef Thorleif Krarup i Nordea. ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.waymaker.net Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/30/20011030BIT00390/bit0001.doc The full report http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/30/20011030BIT00390/bit0001.pdf The full report

Om oss

Vi bygger sterke og nære relasjoner gjennom vårt engasjement for kundene og samfunnet. Vi hjelper kundene våre med å nå mål og virkeliggjøre drømmer gjennom å tilby relevante finansielle løsninger. Vi er den største banken i Norden og et av de ti største finanskonsernene i Europa målt etter markedsverdi med rundt 11 millioner kunder. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Les mer om oss på nordea.com

Abonner

Dokumenter og linker