Rapport 3. kvartal 2001

Rapport 3. kvartal 2001 Stabil underliggende inntjening · Resultat eksklusive investeringsinntekter for jan-sep EUR 1 530 millioner (EUR 1 501 millioner jan-sep 2000) · Driftsresultat for jan-sep EUR 1 460 millioner (EUR 1 962 millioner) · Kostnader ned i 3. kvartal · Resultat per aksje for jan-sep EUR 0,35 (EUR 0,47) Endrede markedsbetingelser · Spesifiserte utlånstap, i hovedsak innen oppkjøpsfinansiering i Danmark og på et meget begrenset antall bedriftskunder, utgjorde EUR 113 millioner i 3. kvartal · En tilleggsavsetning på EUR 100 millioner ble foretatt på grunn av forverrede økonomiske utsikter gjenspeilet i de seneste verdensbegivenhetene · Midler til forvaltning EUR 87 milliarder (EUR 101 milliarder ved utgangen av 2. kvartal) Andre del av integrasjonen igangsatt · Realiserte fusjonssynergier EUR 120 millioner, målet for 2001, EUR 145 millioner - i henhold til skjema · Endring i forretningsorganisasjonen (se egen pressemelding) · Andre del av integrasjonen er igangsatt, inkludert et strukturelt kostnadsreduksjonsprogram, for å nå det langsiktige målet om at kostnadene skal utgjøre 50 % av inntektene til tross for endrede markedsbetingelser General Insurance-virksomheten · Tiltak for å redusere eierposten i General Insurance (se egen pressemelding) "Med svakere markedsutsikter, forsterket av ettervirkningene av terroristangrepet på USA, har vi satt i gang et omfattende strukturelt kostnadsreduksjonsprogram for å nå vårt ambisiøse mål for det langsiktige forholdet mellom kostnader og inntekter. Kostnadskutt kombinert med investeringer på utvalgte områder vil gjøre Nordea bedre forberedt på den forventede oppgangen på finansmarkedene i løpet av siste del av 2002", sier konsernsjef Thorleif Krarup i Nordea. ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.waymaker.net Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/30/20011030BIT00390/bit0001.doc The full report http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/30/20011030BIT00390/bit0001.pdf The full report

Om oss

Nordeas visjon er å være en Great European Bank, anerkjent for sine medarbeidere som skaper betydelig verdi for kunder og aksjonærer. Vi gjør det mulig for kundene å nå sine mål ved å tilby et vidt spekter av produkter, tjenester og løsninger innenfor bank, kapitalforvaltning og forsikring. Nordea har rundt 11 millioner kunder, kontorer på ca. 650 forskjellige steder og er blant de ti største totalbankene i Europa målt etter markedsverdi. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki og Nasdaq Copenhagen. Mer informasjon: www.nordea.com

Abonner

Dokumenter og linker