Rapport for 1. kvartal 2013

Nordea leverer i henhold til planen

Konsernsjef Christian Clausens kommentar til resultatet:
- Nordeas resultater er i tråd med den finansielle planen som ble presentert på kapitalmarkeds­dagen 6. mars. Jeg er veldig godt fornøyd med at vi klarte å holde kostnadene uendret for 10. kvartal på rad. Vårt fokus på kapitaleffektivitet førte til at den rene kjernekapitaldekningen økte ytterligere til 13,2 % til tross for den negative effekten av reviderte IAS 19-regler.

De inntektsrelaterte tiltakene har hatt en positiv effekt som oppveier for de lave rentene og det lave aktivitetsnivået i bedriftsmarkedet. Vi er overbevist om at disse tiltakene vil fortsette å bidra positivt til driftsinntektene også fremover.

Kredittkvaliteten er fortsatt robust. Vi ser bekreftelser på at kredittkvaliteten har stabilisert seg i Danmark og innen shippingsektoren, og vi forventer ytterligere forbedringer i 2013 sammenlignet med 2012.

(Se også konsernsjefens kommentarer på side 2)

Første kvartal 2013 mot første kvartal 2012 (første kvartal 2013 mot fjerde kvartal 2012):

  • Samlede driftsinntekter opp 1 % (-3 %)
  • Driftsresultatet opp 2 % (uendret)
  • Ren kjernekapitaldekning 13,2 %, opp fra 11,6 % (opp fra 13,1 %)
  • Kostnader i forhold til inntekter 51 %, opp fra 50 % (opp fra 50 %)
  • Tap i forhold til utlån 23 basispunkter, ned fra 26 basispunkter (ned fra 29 basispunkter)
  • Avkastning på egenkapitalen 11,3 %, ned fra 11,9 % (ned fra 12,3 %)
       
Nøkkeltall, EURm 1. kv
2013
4.kv.
2012
Endr.
%
1. kv
2012
Endr.
%
Netto renteinntekter 1 400 1 429 -2 1 420 -1
Sum driftsinntekter 2 558 2 630 -3 2 531 1
Resultat før tap på utlån 1 259 1 303 -3 1 255 0
Tap på utlån -199 -244 -18 -218 -9
Tap i forhold til utlån, årsbasis, bp 23 29   26  
Driftsresultat 1 060 1 059 0 1 037 2
Risikojustert resultat 863 882 -2 829 4
Resultat per aksje utvannet, EUR 0,20 0,21   0,19  
Avkastning på egenkapitalen, % 11,3 12,3   11,9  

Valutakursene for DKK, NOK og SEK for postene i resultatregnskapet i første kvartal 2013 er henholdsvis 7,46, 7,43 og 8,50.            

             

For mer informasjon:
Christian Clausen, konsernsjef, +46 8 614 7804
Torsten Hagen Jørgensen, Group CFO,+46 8 614 7814
Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, +46 8 614 7880 (eller +46 72 235 05 15)
Rune Kibsgaard Sjøhelle, kommunikasjonsdirektør i Norge, 402 00 210

Gå til IR’s rapportsider

Tags:

Om oss

Nordeas visjon er å være en Great European Bank, anerkjent for sine medarbeidere som skaper betydelig verdi for kunder og aksjonærer. Vi gjør det mulig for kundene å nå sine mål ved å tilby et vidt spekter av produkter, tjenester og løsninger innenfor bank, kapitalforvaltning og forsikring. Nordea har rundt 11 millioner kunder, kontorer på ca. 650 forskjellige steder og er blant de ti største totalbankene i Europa målt etter markedsverdi. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki og Nasdaq Copenhagen. Mer informasjon: www.nordea.com

Abonner