Rapport for 2. kvartal 2012

Sterke inntekter og solid kostnadskontroll

Konsernsjef Christian Clausens kommentar til rapporten:
– Vi opprettholdt en god forretningsutvikling og økte avkastningen på egenkapitalen til tross for fortsatt press på rentene, finansuro og nedgang i den europeiske økonomien.

Arbeidet med å bygge fremtidens bank går fortsatt fremover. Gjennomføringen av planen for den nye normalen har ført til økt virksomhet og høyere inntekter, mens kostnadene har vært stabile, og kapital-, likviditets- og fundingeffektiviteten har økt.

Ved å handle tidlig har Nordea opprettholdt sin sterke rating og har dermed kunnet fortsette å hjelpe kundene med å utvikle sin privatøkonomi eller sine forretninger. Det er vårt viktigste bidrag til vekst og utvikling i de samfunnene hvor vi har virksomhet.

(Se også konsernsjefens kommentarer på side 2)

 
Første halvår 2012 mot første halvår 2011 (andre kvartal 2012 mot første kvartal 2012):

  • Netto renteinntekter opp 9 % (opp 3 %)
  • Driftsresultatet opp 9 % (opp 6 %)
  • Ren kjernekapitaldekning økte fra 11,0 % til 11,8 % før overgangsregler (opp fra 11,6 % i første kvartal)
  • Kostnader i prosent av inntekter ned til 50 % (uendret på 50 %)
  • Netto tap på utlån opp fra 23 basispunkter til 26 basispunkter (uendret på 26 basispunkter)
  • Avkastning på egenkapitalen var 12,1 %, opp fra 11,7 % (opp til 12,5 % fra 11,7 %)
Nøkkeltall, EURm 2. kv.
2012
1. kv
2012
Endr.
%
2. kv.
2011
Endr.
%
2. halvår
2012
2. halvår
2011
Endr.
%
Netto renteinntekter 1 462 1 420 3 1 326 10 2 882 2 650 9
Sum driftsinntekter 2 606 2 531 3 2 342 11 5 137 4 852 6
Resultat før tap på utlån 1 316 1 255 5 1 067 23 2 571 2 312 11
Netto tap på utlån -217 -218 0 -118 84 -435 -360 21
Tap i forhold til utlån, årsbasis, bp 26 26 15 26 23
Driftsresultat 1 099 1 037 6 949 16 2 136 1 952 9
Risikojustert resultat 851 799 7 643 32 1 650 1 414 17
Resultat per aksje utvannet, EUR 0,21 0,19 0,18 0,40 0,36
Avkastning på egenkapitalen, % 12,5 11,7 11,5 12,1 11,7

Valutakursene for DKK, NOK og SEK for postene i resultatregnskapet i andre kvartal 2012 er henholdsvis 7,44, 7,57 og 8,88.

 
For mer informasjon:

Christian Clausen, konsernsjef, +46 8 614 7804
Fredrik Rystedt, Group CFO, +46 8 614 7812
Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, +46 8 614 7880 (eller +46 72 235 05 15)
Rune Kibsgaard Sjøhelle, kommunikasjonsdirektør i Norge, 402 00 210

Gå til IR’s rapportsider

Tags:

Om oss

Nordeas visjon er å være en Great European Bank, anerkjent for sine medarbeidere som skaper betydelig verdi for kunder og aksjonærer. Vi gjør det mulig for kundene å nå sine mål ved å tilby et vidt spekter av produkter, tjenester og løsninger innenfor bank, kapitalforvaltning og forsikring. Nordea har rundt 11 millioner kunder, kontorer på ca. 650 forskjellige steder og er blant de ti største totalbankene i Europa målt etter markedsverdi. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki og Nasdaq Copenhagen. Mer informasjon: www.nordea.com

Abonner