Rapport for 2. kvartal 2013

Styrkede kunderelasjoner, uendrede kostnader og økt kapital

Konsernsjef Christian Clausens kommentar til resultatet:
- Til tross for det usikre makroøkonomiske bildet fortsetter vi å øke inntektene, øke kostnads­effektiviteten og styrke kapitalposisjonen, alt i henhold til planen. I andre kvartal fikk vi 23 000 nye relasjonskunder i Nordea, og vi styrket vår posisjon som den ledende banken i bedriftsmarkedet i Norden og de baltiske landene.

Prospera-undersøkelsen som nylig ble offentliggjort, viser at store selskaper i Norden rangerer oss som den beste banken i Norden, noe som ble bekreftet av at Euromoney har kåret oss til beste bank og beste investeringsbank i Norden og de baltiske landene.

De samlede kostnadene har vært uendrede i 11 kvartaler på rad. Ren kjernekapitaldekning økte til 14,0 % og proforma Basel III ren kjernekapitaldekning er minst 14,0 %.

Kredittkvaliteten fortsetter å stabilisere seg. Tap på utlån sank til 22 basispunkter i andre kvartal 2013. Tap på utlån i Danmark og innen shipping gikk ned.

(Se også konsernsjefens kommentarer på side 2)

Første halvår 2013 mot første halvår 2012 (andre kvartal 2013 mot første kvartal 2013)¹:

  • Samlede driftsinntekter uendret (ned 1 %)
  • Driftsresultatet uendret (opp 1 %)
  • Ren kjernekapitaldekning opp til 14,0 %, fra 11,8 % (opp fra 13,2 %)
  • Kostnader i prosent av inntekter opp til 51 % (ned til 50 %)
  • Tap i forhold til utlån 23 basispunkter, ned fra 24 basispunkter (ned til 22 basispunkter)
  • Avkastning på egenkapitalen 11,3 %, ned fra 12,1 % (opp til 11,5 % fra 11,1 %)
Nøkkeltall, videreført virksomhet¹, EURm 2. kv.
2013
1. kv.
2013
Endr.
%
2. kv.
2012
Endr.
%
1.
halvår
2013
1.
halvår
2012
Endr.
%
Netto renteinntekter 1 391 1 358 2 1 415 -2 2 749 2 788 -1
Sum driftsinntekter 2 490 2 506 -1 2 546 -2 4 996 5 016 0
Resultat før tap på utlån 1 234 1 239 0 1 287 -4 2 473 2 513 -2
Tap på utlån -186 -198 -6 -203 -8 -384 -418 -8
Tap i forhold til utlån, årsbasis, bp 22 23 24 23 24
Driftsresultat 1 048 1 041 1 1 084 -3 2 089 2 095 0
Risikojustert resultat 853 854 0 867 -2 1 707 1 678 2
Resultat per aksje, utvannet (videreført virk.), EUR 0,20 0,19 0,20 0,39 0,39
Resultat per aksje, utvannet (samlet virk.), EUR 0,19 0,20 0,21 0,39 0,40
Avkastning på egenkapitalen, % 11,5 11,1 12,5 11,3 12,1

Valutakursene for DKK, NOK og SEK for postene i resultatregnskapet i andre kvartal 2013 er henholdsvis 7,46, 7,48 og 8,50.
¹) Nøkkeltallene for videreført virksomhet etter avtalen om salg av bank-, finansierings- og livsforsikringsvirksomheten i Polen.

For mer informasjon:
Christian Clausen, konsernsjef, +46 8 614 7804
Torsten Hagen Jørgensen, Group CFO,+46 8 614 7814
Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, +46 8 614 7880 (eller +46 72 235 05 15)
Rune Kibsgaard Sjøhelle, kommunikasjonsdirektør i Norge, 40200210

Gå til IR’s rapportsider

Tags:

Om oss

Nordeas visjon er å være en Great European Bank, anerkjent for sine medarbeidere som skaper betydelig verdi for kunder og aksjonærer. Vi gjør det mulig for kundene å nå sine mål ved å tilby et vidt spekter av produkter, tjenester og løsninger innenfor bank, kapitalforvaltning og forsikring. Nordea har rundt 11 millioner kunder, kontorer på ca. 650 forskjellige steder og er blant de ti største totalbankene i Europa målt etter markedsverdi. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki og Nasdaq Copenhagen. Mer informasjon: www.nordea.com

Abonner