Rapport for 2. kvartal 2015

Konsernsjef Christian Clausens kommentar til resultatet:
– Etter en eksepsjonell start på året stabiliserte netto renteinntekter seg i andre kvartal, og kundeaktiviteten i kapitalmarkedene gikk noe ned. Den sterke trenden innen sparing og investeringer fortsatte, noe som bekrefter den store etterspørselen fra kundene etter vår kompetanse på rådgivning og våre produkter. I første halvår steg samlede driftsinntekter med 7 % i lokal valuta, mens kostnader i lokal valuta sank med mer enn 1 %. Dermed bedret kostnader i forhold til inntekter seg med over 4 prosentpoeng. Kredittkvaliteten er fortsatt god, og tap på utlån er godt under 10-årsgjennomsnittet. Avkastningen på egenkapitalen bedret seg med 2,1 prosentpoeng til 13,7 %, og ren kjernekapitaldekning økte til 16,0 %.

Forenklingsprogrammet og arbeidet med å bygge fremtidens relasjonsbank går etter planen, og de første produktene på den nye betalingsplattformen vil bli lansert i løpet av de neste kvartalene. Som et ledd i forenklingen av banken har vi innledet en dialog med myndighetene i de nordiske landene om en forenkling av bankens juridiske struktur.
 
(Se også konsernsjefens kommentarer på side 2 i delårsrapporten).

Første halvår 2015 mot første halvår 2014 (andre kvartal 2015 mot andre kvartal 2014)[1]:

  • Netto renteinntekter EUR 2 597m, -5 %, i lokal valuta -3 % (-3 % i lokal valuta)
  • Samlede driftsinntekter EUR 5 242m, +6 %, i lokal valuta +7 % (+4 % i lokal valuta)
  • Samlede kostnader[2] EUR 2 373m, -3 %, i lokal valuta -1 % (-1 % i lokal valuta)
  • Driftsresultat[2] EUR 2 644m, +19 %, i lokal valuta +21 % (+12 % i lokal valuta)
  • Ren kjernekapitaldekning 16,0 %, opp fra 15,2 % (opp 80 basispunkter fra 15,2 %)
  • Kostnader i forhold til inntekter[2] ned til 45 %, fra 49 % (ned 2 prosentpoeng fra 49 %)
  • Netto tap på utlån EUR 225m, -23 %, i lokal valuta -22 % (-23 % i lokal valuta)
  • Tap i forhold til utlån på 13 basispunkter, ned fra 17 basispunkter (ned 4 basispunkter til 12 basispunkter)
  • Avkastning på egenkapitalen[2] 13,7 %, opp fra 11,6 % (opp 1,2 prosentpoeng til 13,1 %)
  • Resultat per aksje, utvannet (samlet virksomhet) EUR 0,51 vs EUR 0,38 (EUR 0,24 vs EUR 0,17)

Valutakurser brukt for poster i resultatregnskapet i 1. halvår. 2015: DKK 7,46, NOK 8,65 og SEK 9,34.
[1] Nøkkeltallene for videreført virksomhet etter salget av bank, finansierings- og livsforsikringsvirksomheten i Polen.
[2] Eksklusive restruktureringskostnader i 2. kv. 2014 på EUR 190m.

Informasjon for presse og investorer:
-  Pressekonferanse: 16. juli kl. 10.30 CET i Smålandsgatan 17, Stockholm. Presentasjonen, som holdes på engelsk, kan følges på www.nordea.com.
-  Internasjonal telefonkonferanse for analytikere: 16. juli kl. 14.30 CET.
Vennligst ring +44(0)20 3427 1904, kode 6812385#, senest ti minutter på forhånd. Telefonkonferansen kan følges på www.nordea.com. Et opptak vil også være tilgjengelig på www.nordea.com. Frem til 23. juli vil opptaket også være tilgjengelig på telefon +44(0)20 3427 0598, kode 6812385#.

For mer informasjon:
Christian Clausen, konsernsjef, +46 8 614 7804   
Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, +46 72 235 05 15   
Torsten Hagen Jørgensen, Group CFO, +45 55 47 22 00
Rune Kibsgaard Sjøhelle, kommunikasjonsdirektør i Norge, 402 00 210

Resultatet for siste kvartal

Informasjonen i denne pressemeldingen er i overensstemmelse med svensk lov (1991:980) om handel med finansielle instrumenter og/eller svensk lov (2007:528) om verdipapirmarkedet.


Tags:

Om oss

Nordeas visjon er å være en Great European Bank, anerkjent for sine medarbeidere som skaper betydelig verdi for kunder og aksjonærer. Vi gjør det mulig for kundene å nå sine mål ved å tilby et vidt spekter av produkter, tjenester og løsninger innenfor bank, kapitalforvaltning og forsikring. Nordea har rundt 11 millioner kunder, kontorer på ca. 650 forskjellige steder og er blant de ti største totalbankene i Europa målt etter markedsverdi. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki og Nasdaq Copenhagen. Mer informasjon: www.nordea.com