Rapport for 2.kvartal 2014

Konsernsjef Christian Clausens kommentar til resultatet:
- Tilstrømmingen av nye kunder fortsatte i andre kvartal 2014, og aktiviteten var høy, spesielt på spareområdet og innen rådgivning til bedriftskunder om finansielle løsninger og kapital-markedstransaksjoner. Inntektene er solide, til tross for lav etterspørsel etter lån, lave renter og lav volatilitet, og vi fortsetter gjennomføringen av kostnads- og kapitaleffektiviseringsprogrammene. Underliggende kostnader gikk ned i lokal valuta, og kostnader i forhold til inntekter er 49 %. Ren kjernekapitaldekning økte med 60 basispunkter til 15,2 prosent.

Vi er stolte over at enda flere husholdninger og bedrifter velger å bruke oss til sine bankærender og spareformål. Banksektoren gjennomgår en fullstendig forandring med raske endringer i kundeatferd i retning av nettbaserte banktjenester og rådgivning Vi jobber kontinuerlig med å tilpasse oss de nye behovene for å sikre kundenes tillit til oss som relasjonsbank også i fremtiden.

Første halvår 2014 mot første halvår 2013 (andre kvartal 2014 mot første kvartal 2014)¹:

  • Samlede driftsinntekter -1 %, i lokal valuta +2 % (-2 %)
  • Samlede kostnader -4 % eksklusive restruktureringskostnader, i lokal valuta 0 % (-3 %)
  • Samlede kostnader +4 % inklusive restruktureringskostnader på EUR 190m i andre kvartal (+12 %)
  • Driftsresultat +7%¹, i lokal valuta +10 %¹ (+2 %¹)
  • Ren kjernekapitaldekning 15,2 %, opp fra 13,1 %² (opp til 15,2 % fra 14,6 %)
  • Kostnader i forhold til inntekter ned til 49 %¹ fra 51 % (ned 0,8 %-poeng til 49 %¹)
  • Tap i forhold til utlån 17 basispunkter, ned fra 23 basispunkter (ned til 16 fra 18 basispunkter)
  • Avkastning på egenkapitalen 11,7 %¹, opp fra 11,3 % (opp til 12,0 %¹ fra 11,4 %)
Nøkkeltall, videreført virksomhet ³, EURm 2.kv. 2014 1. kv. 2014 Endr.% 2.kv. 2013 Endr.% Lok.val. 2.kv./2. kv. % 1. halvår 2014 1. halvår 2013 Endr.% Lok.val. 1h/1h %
Netto renteinntekter 1 368 1 362 0 1 391 -2 1 2 730 2 749 -1 3
Sum driftsinntekter 2 456 2 501 -2 2 490 -1 1 4 957 4 996 -1 2
Resultat før tap på utlån 1 070 1 264 -15 1 234 -13 -11 2 334 2 473 -6 -3
Netto tap på utlån -135 -158 -15 -186 -27 -26 -293 -384 -24 -22
Tap i forhold til utlån, årsbasis, bp 16 18 22 17 23
Driftsresultat¹ 1 125 1 106 2 1 048 7 10 2 231 2 089 7 10
Driftsresultat 935 1 106 -15 1 048 -11 -8 2 041 2 089 -2 1
Risikojustert resultat¹ 876 880 0 853 3 6 1 756 1 707 3 6
Resultat per aksje, utvannet (videreført virk.), EUR 0,18 0,21 0,20 0,39 0,39
Resultat per aksje, utvannet (samlet virk.), EUR 0,17 0,21 0,19 0,38 0,39
Avkastning på egenkapitalen¹, % 12,0 11,4 11,5 11,7 11,3
Avkastning på egenkapitalen, % 10,0 11,4 11,5 10,7 11,3

Valutakurser brukt for poster i resultatregnskapet i 2. kv. 2014: DKK 7,46, NOK 8,28 og SEK 8,96. Se også note 1. Nettovirkningen av valuta-svingninger mellom 2. kv. 2014 og 1. kv. 2014 var ubetydelig.
¹) Eksklusive restruktureringskostnader i 2. kv. 2014 på EUR 190m.
²) Tidligere estimert CET1 forholdstall.
³) Nøkkeltallene for videreført virksomhet etter salget av bank, finansierings- og livsforsikringsvirksomheten i Polen.

For mer informasjon:
Christian Clausen, konsernsjef, +46 8 614 7804
Torsten Hagen Jørgensen, Group CFO, +46 8 614 7814
Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, +46 72 235 05 15
Rune Kibsgaard Sjøhelle, kommunikasjonsdirektør i Norge, 40200210

Gå til IR’s rapportsider

Informasjonen som gis i denne pressemeldingen, er i overensstemmelse med kravene i den svenske loven om handel i finansielle instrumenter (1991:980) og/eller den svenske loven om verdipapirmarkedet (2007:528).

Tags:

Om oss

Nordeas visjon er å være en Great European Bank, anerkjent for sine medarbeidere som skaper betydelig verdi for kunder og aksjonærer. Vi gjør det mulig for kundene å nå sine mål ved å tilby et vidt spekter av produkter, tjenester og løsninger innenfor bank, kapitalforvaltning og forsikring. Nordea har rundt 11 millioner kunder, kontorer på ca. 650 forskjellige steder og er blant de ti største totalbankene i Europa målt etter markedsverdi. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki og Nasdaq Copenhagen. Mer informasjon: www.nordea.com

Abonner