Rapport for 3. kvartal 2012

Kostnader, kapital og inntekter i tråd med planen for den nye normalen

Konsernsjef Christian Clausens kommentar til rapporten:
– 65 000 nye relasjonskunder på personmarkedet og en videre styrking av relasjonene med bedriftskundene har gitt oss de høyeste inntektene og det høyeste driftsresultatet noensinne i de ni første månedene av et år, til tross for de lave rentene.

Vi fortsetter å øke effektiviteten i tråd med planen for den nye normalen. Kostnadene var uendrede, og ren kjernekapitaldekning økte til 12,2 %. Vi oppfyller likviditetskravene og har svært god tilgang til de internasjonale fundingmarkedene.

Inntektene var lavere enn i forrige kvartal, men har aldri noensinne vært så høye i et tredje kvartal. Inntektene i de ni første månedene av året økte med 10 % og driftsresultatet med 14 %.

(Se også konsernsjefens kommentarer på side 2)

Januar - september 2012 mot samme periode i 2011 (tredje kvartal 2012 mot andre kvartal 2012):

  • Samlede driftsinntekter opp 10 % (ned 5 %)
  • Driftsresultat opp 14 %* (ned 16 %)
  • Ren kjernekapitaldekning før overgangsregler opp fra 11,0 % til 12,2 % (opp fra 11,8 %)
  • Kostnader i forhold til inntekter 51 %, ned fra 54 %* (opp fra 50 %til 52 %)
  • Tap i forhold til utlån opp fra 20 til 27 basispunkter (opp fra 26 til 30 basispunkter)
  • Avkastning på egenkapitalen 11,4 %, opp fra 10,6 %* (ned fra 12,5 % til 10,1 %)
Nøkkeltall, EURm 3. kv.
2012
2. kv.
2012
Endr.
%
3. kv.
2011
Endr.
%
Jan-sep
2012
Jan-sep
2011
Endr.
%
Netto renteinntekter 1 441 1 462 -1 1 379 4 4 323 4 029 7
Sum driftsinntekter 2 469 2 606 -5 2 091 18 7 606 6 943 10
Resultat før tap på utlån 1 176 1 316 -11 678 73 3 747 2 990 25
Netto tap på utlån -254 -217 17 -112 127 -689 -472 46
Tap i forhold til utlån, årsbasis, bp 30 26 14 27 20
Driftsresultat 922 1 099 -16 566 63 3 058 2 518 21
Driftsresultat, justert 737* 25 2 689* 14
Risikojustert resultat 749 851 -12 485 54 2 399 1 899 26
Resultat per aksje utvannet, EUR 0,17 0,21 0,10 0,57 0,46
Avkastning på egenkapitalen, % 10,1 12,5 6,5 11,4 10,0
Avkastning på egenkap., justert, % 8,5* 10,6*

*Eksklusive restruktureringsavsetningen i tredje kvartal 2011 på EUR 171m.
Valutakursene for DKK, NOK og SEK for postene i resultatregnskapet i tredje kvartal 2012 er henholdsvis 7,44, 7,51 og 8,73.

For mer informasjon:
Christian Clausen, konsernsjef, +46 8 614 7804
Fredrik Rystedt, Group CFO, +46 8 614 7812
Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, +46 8 614 7880 (eller +46 72 235 05 15)
Rune Kibsgaard Sjøhelle, kommunikasjonsdirektør i Norge, 402 00 210

Gå til IR’s rapportsider

Tags:

Om oss

Nordeas visjon er å være en Great European Bank, anerkjent for sine medarbeidere som skaper betydelig verdi for kunder og aksjonærer. Vi gjør det mulig for kundene å nå sine mål ved å tilby et vidt spekter av produkter, tjenester og løsninger innenfor bank, kapitalforvaltning og forsikring. Nordea har rundt 11 millioner kunder, kontorer på ca. 650 forskjellige steder og er blant de ti største totalbankene i Europa målt etter markedsverdi. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki og Nasdaq Copenhagen. Mer informasjon: www.nordea.com

Abonner

Dokumenter og linker