Salget av Nordeas aksjer i Nets Holding A/S sluttført

Salget av Nordeas 20,7 prosents eierandel i Nets Holding A/S til et konsortium bestående av fond som styres av Advent International, ATP og Bain Capital, ble sluttført i dag.

Nordeas samlede inntekter fra salget ble på rundt DKK 3.5 milliarder (rundt EUR 470 millioner) som gir en skattefri kapitalgevinst på rundt DKK 2.8 milliarder (EUR 378 millioner) som vil bli regnskapsført som andre inntekter i tredje kvartal.

Ytterligere opplysninger finnes i dagens pressemelding fra kjøperkonsortiet.

For mer informasjon:
Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, +46 8 614 7880 eller +46 72 235 05 15
Johannes Stenwig, assisterende kommunikasjonssjef, +47 99355276


Informasjonen i denne pressemeldingen er i overensstemmelse med svensk lov (1991:980) om handel med finansielle instrumenter og/eller svensk lov (2007:528) om verdipapirmarkedet.

Tags:

Om oss

Vi bygger sterke og nære relasjoner gjennom vårt engasjement for kundene og samfunnet. Vi hjelper kundene våre med å nå mål og virkeliggjøre drømmer gjennom å tilby relevante finansielle løsninger. Vi er den største banken i Norden og et av de ti største finanskonsernene i Europa målt etter markedsverdi med rundt 11 millioner kunder. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Les mer om oss på nordea.com

Abonner

Dokumenter og linker