Skattehullet alle selvstendig næringsdrivende må kjenne til

Selvstendig næringsdrivende kan spare inntil 17.776 kroner i skatt ved å inngå avtale om tjenestepensjon innen 31. mars. Ved utgangen av 2011 var det mer enn én halv million selvstendig næringsdrivende registrert i Norge. De er sin egen lykkes smed når det gjelder å sikre pensjonstilværelsen.

Inntil 17.776 kroner i redusert skatt
Innen 31. mars kan alle innehavere av enkeltmannsforetak sette av inntil 4 prosent av inntekten sin mellom 1 og 12 G, og få trukket sparebeløpet i sin helhet fra næringsinntekten. Er man i toppskatteposisjon (inntekt over 765.800 kroner, 2011), tilsvarer dette 17.776 kroner i redusert skatt.

Dramatisk inntektsfall hvis man ikke sparer selv
I likhet med vanlige yrkestakere opptjener selvstendig næringsdrivende pensjonsrettigheter gjennom folketrygden ved at det årlig blir satt av 18,1 prosent av inntekten. Dette gjelder vel å merke bare inntekt opp til 7,1 G, som for 2011 tilsvarer 562.433 kroner.

- For en selvstendig næringsdrivende kan fallet i levestandard bli dramatisk den dagen man velger å gå av. Eksempelvis vil en tannlege som gjerne har vært vant til millioninntekt, plutselig måtte leve av en pensjonsinntekt på rundt 260.000 kroner hvis folketrygden er eneste inntektskilde, sier forbrukerøkonomen i Nordea, Christine Warloe.

Gullkantet ordning for ekstra sparing
Selvstendig næringsdrivende med lav inntekt må gjøre en totalvurdering i forhold til hva økonomien tillater av sparing, men mange driver firmaet sitt ved siden av annen jobb og har gode forutsetninger for sparing.

- Pensjonssparingsordningen er gullkantet for selvstendig næringsdrivende som har mulighet til å spare litt ekstra. Har man lav inntekt må man se på administrasjonsomkostningene for en slik spareavtale opp mot skattereduksjonen. Alle selvstendige næringsdrivende må uansett ta innover seg at de selv må sette av penger for å sikre seg en pensjon som er til å leve av, avslutter Christine Warloe.

Fakta om pensjonssparing for selvstendig næringsdrivende:

  • Pengene for 2011 må være innbetalt innen 31.3.2012. Det tar litt tid å få opprettet avtalen, så ikke vent til siste dag!
  • Oppsparte midler er låst til pensjonsalder, men uttak kan starte fra man er 62 år.
  • Sparemidlene utbetales til etterlatte dersom man skulle falle fra, i motsetning til oppsparing i folketrygden.

Dersom du ønsker ytterligere kommentarer til saken, så ta kontakt med

Christine Warloe, Forbrukerøkonom i Nordea, telefon 900 98 940.

 

 

Om oss

Nordeas visjon er å være en Great European Bank, anerkjent for sine medarbeidere som skaper betydelig verdi for kunder og aksjonærer. Vi gjør det mulig for kundene å nå sine mål ved å tilby et vidt spekter av produkter, tjenester og løsninger innenfor bank, kapitalforvaltning og forsikring. Nordea har rundt 11 millioner kunder, kontorer på ca. 650 forskjellige steder og er blant de ti største totalbankene i Europa målt etter markedsverdi. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki og Nasdaq Copenhagen. Mer informasjon: www.nordea.com

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker