Skjør vekst

Etter en høst hvor den økonomiske utviklingen i «de gamle industrilandene» ble bedre enn ventet har optimismen foran 2014 og 2015 økt. I den makroøkonomiske rapporten Økonomisk Oversikt for mars 2014 som publiseres i dag, anslår økonomene i Nordea tiltagende vekst i USA og Europa. I Norges fortsetter imidlertid veksten i et lavere tempo enn det vi har vært vant til på noen år.

I Norge ligger det an til fortsatt svak vekst i privat forbruk, stagnasjon og etter hvert noe nedgang i oljeinvesteringene og fall i boligbyggingen. Boligprisene har de siste tre måneder holdt seg noe bedre oppe enn økonomene i Nordea hadde ventet, men nyboligsalget er fortsatt svært svakt. «Den generelle vekstreduksjonen i norsk økonomi tilsier at boligmarkedet vil svekkes noe fremover», sier sjeføkonom Steinar Juel. «Boligmarkedet er normalt følsomt overfor et svakere arbeidsmarked» legger han til. Økonomene i Nordea venter at arbeidsledigheten vil komme over 4 prosent i 2014, i tillegg til at arbeidsinnvandringen vil fortsette å synke. Boligprisene anslås å gå ned med ca 10 prosent i løpet av 2014 og 2015.

I sine vurderinger av utviklingen for norsk økonomi, har økonomene i Nordea lagt til grunn at en relativt svak krone vil bedre situasjonen for norske bedrifter som konkurrerer med utlandet. Det er likevel ikke nok til å veie opp for effektene av lavere aktivitet på norsk sokkel og nedgang i boligbyggingen. «Norske bedrifter vil fortsatt ha en kostnadsmessig ulempe», sier Steinar Juel. I Økonomisk Oversikt anslås det at Norges Bank vil holde styringsrenten uendret ut 2015, som er prognoseperioden i rapporten.

Gode utsikter internasjonalt
I Økonomisk Oversikt tegnes det et positivt bilde av de økonomiske utsiktene for USA, Eurosonen og Storbritannia. Også i vårt naboland Sverige ventes det en klar vekstoppgang, mens vekstutsiktene er mer avdempet for Danmark og Finland. Den økonomiske situasjonen i fremvoksende økonomier er også mer blandet. «Eiendoms- og gjeldsboblen i Kina representerer en betydelig usikkerhet for verdensøkonomien, i tillegg til den akutte krisen knyttet til Ukraina», sier sjeføkonom Steinar Juel.

Du kan lese hele rapporten på www.nordeamarkets.com

For mer informasjon:
Steinar Juel, sjeføkonom, 22 48 61 30 (steinar.juel@nordea.com)
Erik Bruce, sjefanalytiker, 22 48 44 49 (erik.bruce@nordea.com)
Joachim Bernhardsen, analytiker 22 48 79 13 (joachim.bernhardsen@nordea.com)
Thina M. Saltvedt, senioranalytiker, 22 48 79 93 (thina.margrethe.saltvedt@nordea.com)
Unni Strømstad, kommunikasjonssjef, 97753453 (unni.stromstad@nordea.no)

Tags:

Om oss

Vi bygger sterke og nære relasjoner gjennom vårt engasjement for kundene og samfunnet. Vi hjelper kundene våre med å nå mål og virkeliggjøre drømmer gjennom å tilby relevante finansielle løsninger. Vi er den største banken i Norden og et av de ti største finanskonsernene i Europa målt etter markedsverdi med rundt 11 millioner kunder. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Les mer om oss på nordea.com

Abonner

Dokumenter og linker