Skjør vekst

Etter en høst hvor den økonomiske utviklingen i «de gamle industrilandene» ble bedre enn ventet har optimismen foran 2014 og 2015 økt. I den makroøkonomiske rapporten Økonomisk Oversikt for mars 2014 som publiseres i dag, anslår økonomene i Nordea tiltagende vekst i USA og Europa. I Norges fortsetter imidlertid veksten i et lavere tempo enn det vi har vært vant til på noen år.

I Norge ligger det an til fortsatt svak vekst i privat forbruk, stagnasjon og etter hvert noe nedgang i oljeinvesteringene og fall i boligbyggingen. Boligprisene har de siste tre måneder holdt seg noe bedre oppe enn økonomene i Nordea hadde ventet, men nyboligsalget er fortsatt svært svakt. «Den generelle vekstreduksjonen i norsk økonomi tilsier at boligmarkedet vil svekkes noe fremover», sier sjeføkonom Steinar Juel. «Boligmarkedet er normalt følsomt overfor et svakere arbeidsmarked» legger han til. Økonomene i Nordea venter at arbeidsledigheten vil komme over 4 prosent i 2014, i tillegg til at arbeidsinnvandringen vil fortsette å synke. Boligprisene anslås å gå ned med ca 10 prosent i løpet av 2014 og 2015.

I sine vurderinger av utviklingen for norsk økonomi, har økonomene i Nordea lagt til grunn at en relativt svak krone vil bedre situasjonen for norske bedrifter som konkurrerer med utlandet. Det er likevel ikke nok til å veie opp for effektene av lavere aktivitet på norsk sokkel og nedgang i boligbyggingen. «Norske bedrifter vil fortsatt ha en kostnadsmessig ulempe», sier Steinar Juel. I Økonomisk Oversikt anslås det at Norges Bank vil holde styringsrenten uendret ut 2015, som er prognoseperioden i rapporten.

Gode utsikter internasjonalt
I Økonomisk Oversikt tegnes det et positivt bilde av de økonomiske utsiktene for USA, Eurosonen og Storbritannia. Også i vårt naboland Sverige ventes det en klar vekstoppgang, mens vekstutsiktene er mer avdempet for Danmark og Finland. Den økonomiske situasjonen i fremvoksende økonomier er også mer blandet. «Eiendoms- og gjeldsboblen i Kina representerer en betydelig usikkerhet for verdensøkonomien, i tillegg til den akutte krisen knyttet til Ukraina», sier sjeføkonom Steinar Juel.

Du kan lese hele rapporten på www.nordeamarkets.com

For mer informasjon:
Steinar Juel, sjeføkonom, 22 48 61 30 (steinar.juel@nordea.com)
Erik Bruce, sjefanalytiker, 22 48 44 49 (erik.bruce@nordea.com)
Joachim Bernhardsen, analytiker 22 48 79 13 (joachim.bernhardsen@nordea.com)
Thina M. Saltvedt, senioranalytiker, 22 48 79 93 (thina.margrethe.saltvedt@nordea.com)
Unni Strømstad, kommunikasjonssjef, 97753453 (unni.stromstad@nordea.no)

Tags:

Om oss

Nordeas visjon er å være en Great European Bank, anerkjent for sine medarbeidere som skaper betydelig verdi for kunder og aksjonærer. Vi gjør det mulig for kundene å nå sine mål ved å tilby et vidt spekter av produkter, tjenester og løsninger innenfor bank, kapitalforvaltning og forsikring. Nordea har rundt 11 millioner kunder, kontorer på ca. 650 forskjellige steder og er blant de ti største totalbankene i Europa målt etter markedsverdi. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki og Nasdaq Copenhagen. Mer informasjon: www.nordea.com

Abonner

Dokumenter og linker