Solid resultat for Nordea i Norge

Norsk økonomi er i bedring, og det gir grunnlag for god drift for Nordea. Driftsresultatet for 3. kvartal 2017 er betydelig bedret, sammenlignet med samme periode i fjor.

Nordea Bank Norge fikk et driftsresultat på 1 560 millioner kroner for 3. kvartal 2017, en oppgang på 367 millioner kroner, eller 31 prosent, fra 3. kvartal 2016.

- Driftsresultatet er vesentlig forbedret, noe som kommer av den endringen vi ser i norsk økonomi nå. Aktiviteten øker, og selv om omstillingen fortsatt pågår, ser vi helt andre tegn til optimisme enn tidligere, sier Snorre Storset, administrerende direktør i Nordea Bank Norge.

Driftsinntektene for kvartalet er 3 196 millioner kroner, som representerer en flat utvikling fra 3. kvartal 2016. Samtidig er kostnadsutviklingen i perioden stabil. Netto resultat på poster til virkelig verdi er lavere enn samme periode i fjor, noe som knytter seg til volatilitet i markedsverdi på enkelte balanseposter og generelt lavere aktivitetsnivå innen generelle sikringsprodukter.

Det er tatt avsetninger til tap på utlån på 311 millioner kroner i 3. kvartal 2017, 374 millioner kroner lavere enn 3. kvartal 2016. Nedgangen skyldes særlig endringer i gruppevise tapsavsetninger, hvor det i kvartalet også reverseres tidligere tapsavsetninger. Samtidig øker individuelle tapsavsetninger i lys av fortsatt usikkerhet knyttet til kunder innen oljerelatert sektor.

- Bedringen i norsk økonomi gjør at vi nå ser mindre risiko for sektorer hvor vi tidligere har måttet ta store tapsavsetninger. Usikkerheten og omstillingen i norsk økonomi er på ingen måte over, men vi går nå inn i lysere tider, sier Storset.

Nordea Bank Norge hadde annualisert vekst i utlån til personmarkedet på 5,5 prosent i 3. kvartal 2017. Innskudd fra personmarkedet viser en annualisert nedgang på 0,7 prosent i kvartalet. Samtidig fortsetter den sterke økningen i fondssparing. Nettosalg av fond endte på 1,1 milliarder kroner i 3. kvartal og har hittil i år allerede passert totalt nettosalg for 2016.

- Fokus på produkter som Aksjesparekonto og Individuell pensjonssparing (IPS) gjør at vi ser ytterligere vekst i fondssparing. I tillegg bidrar lave rentenivåer og bevissthet rundt behov for å spare til egen pensjon til dette, sier Storset.

Finansielle nøkkeltall for 3. kvartal 2017 (3. kvartal 2016 i parentes).

  • Driftsresultat 1 560 NOKm (1 193)
  • Driftsinntekter 3 196 NOKm (3 189)
  • Driftskostnader 1 324 NOKm (1 311)

Kontakt:
Christian Steffensen, kommunikasjonsdirektør Nordea Bank Norge, mobil: 408 82 373 Synne Ekrem, kommunikasjonssjef Nordea Bank Norge, mobil: 997 67 996

Tags:

Om oss

Nordeas visjon er å være en Great European Bank, anerkjent for sine medarbeidere som skaper betydelig verdi for kunder og aksjonærer. Vi gjør det mulig for kundene å nå sine mål ved å tilby et vidt spekter av produkter, tjenester og løsninger innenfor bank, kapitalforvaltning og forsikring. Nordea har rundt 11 millioner kunder, kontorer på ca. 650 forskjellige steder og er blant de ti største totalbankene i Europa målt etter markedsverdi. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki og Nasdaq Copenhagen. Mer informasjon: www.nordea.com

Abonner

Dokumenter og linker