Tryg kjøper Zurich's danske og norske skadeforsikring.

Tryg kjøper Zurich's danske og norske skadeforsikring. Tryg Forsikring A/S (Tryg) og det norske søsterselskapet Vesta Forsikring AS (Vesta) har inngått en avtale med Zurich Financial Services Group (Zurich) om kjøp av hovedparten av Zurich's skadeforsikring i Danmark og Norge. Zurich vil ikke fortsette sin virksomhet i Danmark eller Norge. Avtalen er avhengig av myndighetenes godkjenning i de to landene. Samtidig er partene blitt enige om et nærmere samarbeide. I følge avtalen skal Tryg og Vesta tilby sine forsikringstjenester i Danmark og Norge til Zurich's bedrifts- og internasjonale kunder, og Zurich skal gi Tryg og Vesta tilgang til sitt globale nett av bedrifts- og internasjonale kunder i de landene hvor Tryg og Vesta ikke er representert. "Vi er fornøyd med avtalen som styrker vår posisjon i de danske og norske markedene. Vi kjøper forretningene til en rimelig pris, og på grunn av størrelsen vår i Danmark og Norge har vi muligheter til å oppnå synergier gjennom transaksjonen," sier Hugo Andersen, administrerende direktør i Tryg. Han ser også på avtalen om et internasjonalt samarbeide med Zurich som en viktig konkurransefordel. "Vi ser frem til å utvikle dette samarbeidet i årene som kommer, " tilføyer han. Ved utgangen av 2001 hadde Zurich's forretningsvirksomhet i Danmark og Norge en beregnet brutto premieinntekt på henholdsvis EUR 56,6 millioner og EUR 52,9 millioner. Zurich har mer enn 20.000 private skadeforsikringskunder og mer enn 10.000 bedrifts- og industrikunder i de to markedene. Så snart myndighetene har godkjent kjøpet, skal den praktiske integrasjonen starte. Godkjenningene er forventet rundt 1. oktober i år, og sammenslåingen skal være ferdig innen ni måneder fra denne datoen. Integrasjonsprosessen vil bli nøye koordinert av alle involverte parter. Forretningsvirksomheten og totalt 226 Zurich-medarbeidere i Danmark og Norge skal integreres med henholdsvis Tryg og Vesta. Etter drøftinger med de ansattes representanter og myndighetenes godkjenning i de angjeldende landene er det meningen at antall ansatte i Tryg og Vesta skal reduseres til et nivå som tilsvarer målet for en ytterligere reduksjon i selskapenes kostnadsratio. For mer informasjon: Stine Bosse, viseadministrerende direktør i Tryg, + 45 44 20 30 40 Bjørn Thømt, administrerende direktør i Vesta, +47 55 17 18 34 Troels Brøndsted, leder av Informasjon i Tryg, + 45 44 20 30 70 Ingrid Holm Svendsen, leder av Informasjon i Vesta, +47 55 17 14 28 Fakta om Tryg Forsikring Tryg er Danmarks største skadeforsikringsselskap. Tryg har 2.400 medarbeidere i Danmark. Av disse er 1.350 på hovedkontoret i Ballerup. Det er rundt 40 servicesentre over hele landet. Tryg har to forretningsområder, Person og Bedrift (inkludert industri). Brutto premieinntekt i 2001 var EUR 882 millioner og et teknisk resultat på EUR -9 millioner på samme tid . Med omlag 1 million kunder har Tryg en markedsandel i Danmark på 21%. Fakta om Vesta Vesta er Norges tredjestørste skadeforsikringsselskap. Selskapet har 1.200 medarbeidere og 40 kontorer over hele landet. Hovedkontoret ligger i Bergen. Vesta har to forretningsområder Person og Bedrift (inkludert industri). Brutto premieinntekt i 2001 var EUR 689 millioner og et teknisk resultat på EUR 27 millioner på samme tid . Med sine 415.000 kunder har Vesta en markedsandel i Norge på 19%. ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.waymaker.net Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/30/20020529BIT01260/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/30/20020529BIT01260/wkr0002.pdf

Om oss

Nordeas visjon er å være en Great European Bank, anerkjent for sine medarbeidere som skaper betydelig verdi for kunder og aksjonærer. Vi gjør det mulig for kundene å nå sine mål ved å tilby et vidt spekter av produkter, tjenester og løsninger innenfor bank, kapitalforvaltning og forsikring. Nordea har rundt 11 millioner kunder, kontorer på ca. 650 forskjellige steder og er blant de ti største totalbankene i Europa målt etter markedsverdi. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki og Nasdaq Copenhagen. Mer informasjon: www.nordea.com

Abonner

Dokumenter og linker