Velkommen til Nordeas generalforsamling 19. mars 2015

Styret i Nordea Bank AB (publ) innkaller til generalforsamling torsdag 19. mars 2015 kl. 13:00 i Vinterträdgården, Grand Hôtel, inngang Royal, Stallgatan 4, Stockholm i henhold til vedlagte innkalling.

Innkallingen offentliggjøres i Post- och Inrikes Tidningar og på www.nordea.com.

Annonsering av innkallingen blir gjort i Dagens Nyheter og Svenska Dagbladet 12. februar 2015.

For mer informasjon:
Rune Kibsgaard Sjøhelle, kommunikasjonsdirektør i Norge, 40200210
Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, +46 8 614 78 80

Tags:

Om oss

Nordeas visjon er å være en Great European Bank, anerkjent for sine medarbeidere som skaper betydelig verdi for kunder og aksjonærer. Vi gjør det mulig for kundene å nå sine mål ved å tilby et vidt spekter av produkter, tjenester og løsninger innenfor bank, kapitalforvaltning og forsikring. Nordea har rundt 11 millioner kunder, kontorer på ca. 650 forskjellige steder og er blant de ti største totalbankene i Europa målt etter markedsverdi. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki og Nasdaq Copenhagen. Mer informasjon: www.nordea.com

Abonner

Dokumenter og linker