Vellykkede fusjoner gir godeokonomiske resultater, okt aksjonærverdi og grunnlag

Vellykkede fusjoner gir gode økonomiske resultater, økt aksjonærverdi og grunnlag for videre vekst Bedre resultater og økt aksjonærverdi · Driftsresultat opp 17 % til EUR 2 435 millioner (SEK 20 611 millioner). · Egenkapitalavkastning 16,1 % - eksklusive goodwill 19,4 % · Sterk vekst i rente- og provisjonsinntekter · Resultat pr. aksje EUR 0,58, opp 5 % · Foreslått utbytte SEK 2,00, opp 14,3 % · Kursen på Nordeaaksjen opp 43 % i løpet av 2000 hvilket gjør Nordea til det eneste nordiske konsernet blant de største 20 børsnoterte finansinstitusjonene i Europa · Mer aggressiv målsetting for forholdet mellom kostnader og inntekter Ny struktur og vekst på strategiske områder · Tverrnordiske fusjoner har skapt det ledende konsernet for finansielle tjenester innen Norden og Baltikum med det nye navnet Nordea · Rask integrering av Christiania Bank og Kreditkasse · Synergier på EUR 310 millioner i ferd med å bli realisert - ytterligere EUR 50 millioner forventes · Milepælen på 2 millioner e-kunder er passert · Nordea en av de største nordiske kapitalforvalterne · 300 000 kunder og 1 200 medarbeidere i Polen Gode resultater fra forretningsområdene · Struktureringen av forretningsområdene gjennomført uten tap av fremdrift i virksomheten · Retail Banking: Fortsatt gode resultater. Driftsresultatet vesentlig forbedret til EUR 1 472 millioner med 24 % avkastning på allokert egenkapital · Corporate and Institutional Banking: Sterke synergieffekter og resultatforbedring til EUR 419 millioner og 14 % avkastning på allokert egenkapital · Asset Management: Midler til forvaltning opp 18 % til i alt EUR 105 milliarder; investeringer i fremtidig vekst · Investment Banking: ArosMaizels forbedret sine resultater betraktelig til EUR 61 millioner · Life Insurance and Pensions: Sterk vekst i premievolum med avkastning på investeringer vesentlig over referansegrunnlaget · General Insurance: Forbedret resultat i den underliggende forsikringsvirksomheten Utviklingen i fjerde kvartal 2000 · Samlet inntekt opp 6 % justert for investeringsaktiviteter · Utviklingen i aksjemarkedene hadde negativ innvirkning på investeringsporteføljene · Driftsresultat på EUR 473 millioner ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.bit.se Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/21/20010221BIT00660/bit0002.doc The full year-end report http://www.bit.se/bitonline/2001/02/21/20010221BIT00660/bit0002.pdf The full year-end report

Om oss

Nordeas visjon er å være en Great European Bank, anerkjent for sine medarbeidere som skaper betydelig verdi for kunder og aksjonærer. Vi gjør det mulig for kundene å nå sine mål ved å tilby et vidt spekter av produkter, tjenester og løsninger innenfor bank, kapitalforvaltning og forsikring. Nordea har rundt 11 millioner kunder, kontorer på ca. 650 forskjellige steder og er blant de ti største totalbankene i Europa målt etter markedsverdi. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki og Nasdaq Copenhagen. Mer informasjon: www.nordea.com

Abonner

Dokumenter og linker