11 målestasjoner måler kontinuerlig i Førdefjorden

I løpet av uke 32 ble i alt 11 målestasjoner utplassert som del av Nordic Minings utredningsprogram for å oppfylle Miljøverndepartementets ønske om tilleggsinformasjon for Engebøprosjektet.

Måleprogrammet er en sentral del av tilleggsutredningene som Miljøverndepartementet har bedt om i forbindelse med behandlingen av reguleringsplan og utslippssøknad for Engebøprosjektet. Måleprogrammet skal gi økt kunnskap om sirkulasjonsmønsteret i fjorden for å gi ytterligere informasjon og trygghet i forbindelse med det planlagte fjorddeponiet. Måleprogrammet er den mest tidkrevende aktiviteten i undersøkelsesprogrammet siden målingene skal gjøres sammenhengende over ett år for å vise sesongvariasjoner.

Hydrografiske målinger vil bli registrert kontinuerlig i et nettverk av 11 stasjoner som vil registrere temperatur, saltinnhold, tetthet, trykk og oksygeninnhold i vannet. I tillegg vil strømhastighet måles kontinuerlig på 6 av stasjonene hvor avanserte, profilerende instrumenter vil registrere strømningshastighet og –retning på ulike vanndyp.

Plasseringen av målestasjonene er vist på vedlagte kart.

Måleresultater vil første gang bli hentet ut og rapportert/analysert i begynnelsen av november 2013 og deretter kvartalsvis.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt administrerende direktør Ivar S. Fossum, telefon 930 96 850 .


Oslo, 27. august 2013
Nordic Mining ASANordic Mining ASA ( www.nordicmining.com )

Nordic Mining ASA ("Nordic Mining" eller "Selskapet") er et ressursselskap med fokus på høyverdige metall- og mineraler nasjonalt og internasjonalt. Selskapets prosjektportefølje holder høy internasjonal klasse og har et betydelig økonomisk potensial. Hoveddelen av Selskapets virksomhet er i Norden.

Gjennom datterselskapet Nordic Rutile AS driver Nordic Mining omfattende prosjektutvikling i Engebøfjellet i Sogn og Fjordane, der Selskapet har rettigheter til en betydelig eklogittforekomst med rutil og granat. Nordic Mining har rettigheter til undersøkelse og drift på en forekomst med høyren kvarts i Kvinnherad kommune i Hordaland, og utvikler denne gjennom datterselskapet Nordic Quartz AS. Gjennom det deleide selskapet Keliber Oy i Finland planlegger Nordic Mining utvinning av litiumholdige mineraler og produksjon av litiumkarbonat. Nordic Mining har undersøkelsesrettigheter i Seilandregionen i Troms og Finnmark der Selskapet i 2012 har påvist et prospektivt område med sulfidmineralisering. Gjennom datterselskapet Nordic Ocean Resources AS undersøker Nordic Mining muligheter i tilknytning til undersjøiske mineralforekomster.

Aksjene i Nordic Mining er notert på Oslo Axess.

Abonner

Dokumenter og linker