Årsrapport for 2008

Nordic Mining ASAs årsrapport for 2008 vedlegges. Årsrapporten vil bli distribuert til selskapets aksjonærer i forbindelse med generalforsamling som er planlagt 15. juni 2009.     Oslo, 30. april 2009 Nordic Mining ASA

Abonner

Dokumenter og linker