Årsrapport for 2011

Nordic Minings årsregnskaper og årsrapport for 2011 er godkjent av selskapets styre. Årsrapporten for 2011 følger som vedlegg til denne meldingen. Årsrapporten vil bli publisert på selskapets hjemmeside www.nordicmining.com. Engelsk versjon av rapporten er under utarbeidelse og vil bli publisert senere.

Nordic Minings generalforsamling avholdes 12. juni 2012.

For spørsmål vennligst kontakt finansdirektør Lars K. Grøndahl, telefon 901 60 941.

Oslo, 19. april 2012
Nordic Mining ASA

Tags:

Abonner

Dokumenter og linker