Avtale med internasjonal partner om bruk av mineraler til landbruksformålNordic Mining har signert avtale (Memorandum of Understanding) med Arcadis Nederland BV (”Arcadis”), et internasjonalt konsulent- og prosjektledelsesselskap. Formålet med avtalen er å undersøke bruk av eklogitt og anortositt som steinmel til jordforbedring i landbruket.

Nordic Mining har eklogittressurser i Engebøfjellet og arbeider med å utvikle forekomsten for fremstilling av rutil og granat. Betydelige mengder eklogitt vil bli tilgjengelig gjennom prosjektet. Nordic Mining opererer i tillegg en anortosittgruve i Gudvangen og har en rekke anortosittprodukter tilgjengelig derfra.

 

Arcadis driver for tiden prosjekter for jordforbedring i Nederland. Formålet er å vise at gjødsling med steinmel er et egnet verktøy for jordforbedring og restaurering av mineralogien i jorda. Nordic Mining har levert mineraler for prøveformål for det første pilotprosjektet.

 

Nordic Mining og Arcadis ser begge et interessant internasjonalt markedspotensiale for anvendelse av steinmel i landbruket og vil sammen utforske potensialet i samarbeid med andre kommersielle partnere.

 

For spørsmål vennligst kontakt kommersiell direktør Ottar Nakken, telefon 928 91 780.

 

 

Arcadis ( www.arcadis-global.com ) er et internasjonalt selskap som utfører konsulenttjenester, samt tekniske og ledelsesmessige oppgaver i tilknytning til prosjekter innen infrastruktur, vann, miljø og byggevirksomhet, med formål å øke mobilitet, bærekraft og livskvalitet. Arcadis utvikler, utformer, setter i gang, vedlikeholder og operer prosjekter for ulike selskaper og myndigheter.

 

Nordic Mining ( www.nordicmining.com ) er et mineralselskap med undersøkelsesaktivitet og produksjon av høyverdige mineraler og metaller. Nordic Mining har rettigheter til en rutilforekomst i Engebøfjellet i Naustdal kommune i Sogn og Fjordane. Nordic Mining ønsker å utvikle forekomsten og starte gruvedrift og produksjon av høyverdig rutilkonsentrat, samt utvikle anvendelsesområder for ulike biprodukter med basis i mineralforekomsten. Videre har Nordic Mining produksjon av anortositt i Gudvangen i Aurland kommune. Nordic Mining har et utviklingsprosjekt for litium i Finland og planlegger produksjon av litiumkarbonat av høy kvalitet.

 

 

Oslo, 6. januar 2010

Nordic Mining ASA

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner