Delårsrapport pr. 30. september 2008

 
Vedlagt følger Nordic Minings delårsrapport pr. 30. september 2008.
 
For spørsmål vennligst kontakt finansdirektør Lars K. Grøndahl, telefon 901 60 941.
 
 
Oslo, 7. november 2008
Nordic Mining ASA

Abonner

Dokumenter og linker