Dialog med Miljøverndepartementet om Engebøprosjektet

Nordic Mining har i dag hatt møte med Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell om Engebøprosjektet. Bakgrunnen for møtet var departementets brev av 13. mars 2013 vedrørende ønske om supplerende informasjon for sluttbehandling av reguleringsplanen og utslippstillatelsen for prosjektet.

Formålet med møtet var å gi gjensidig informasjon i saken, samt innlede en dialog med sikte på konkretisering av de ulike forholdene hvor departementet har uttrykt ønske om supplerende informasjon. Det vi i løpet av kort tid bli avholdt et nytt møte for videre diskusjon med sikte på å avklare en tids- og ressursmessig effektiv prosess.

Administrerende direktør Ivar S. Fossum sier i en kommentar: “Vi setter pris på å ha en direkte og målrettet dialog med Miljøvernministeren. Det er viktig for oss å avklare konkret og operativt hvordan de ulike områdene hvor departementet ønsker supplerende informasjon, skal følges opp. Vi oppfatter at det er et gjensidig ønske å ha et konstruktivt og løsningsorientert samarbeid med sikte på å avklare de gjenstående forholdene effektivt og på en forutsigbar måte.”

Ved spørsmål vennligst kontakt administrerende direktør Ivar S. Fossum på telefon 930 96 850.


Oslo, 3. april 2013
Nordic Mining ASANordic Mining ASA (
www.nordicmining.com)

Nordic Mining ASA (”Nordic Mining” eller ”Selskapet”) er et ressursselskap med operativ virksomhet og omfattende, høyverdige metall- og mineralrettigheter nasjonalt og internasjonalt. Selskapets prosjektportefølje holder høy internasjonal klasse og har et betydelig økonomisk potensial. Hoveddelen av Selskapets virksomhet er i Norden.

Nordic Mining produserer anortositt i Gudvangen i Sogn og Fjordane gjennom datterselskapet Gudvangen Stein AS. Gjennom datterselskapet Nordic Rutile AS driver Nordic Mining omfattende prosjektutvikling i Engebøfjellet i Sogn og Fjordane, der Selskapet har rettigheter til en betydelig eklogittforekomst med rutil og granat. Nordic Mining har rettigheter til undersøkelse og drift på en forekomst med høyren kvarts i Kvinnherad kommune i Hordaland, og utvikler denne gjennom datterselskapet Nordic Quartz AS. Gjennom Keliber Oy i Finland planlegger Nordic Mining utvinning av litiumholdige mineraler og produksjon av litiumkarbonat. Nordic Mining har undersøkelsesrettigheter i Seilandregionen i Troms og Finnmark der Selskapet i 2012 har påvist et prospektivt område med sulfidmineralisering. Gjennom datterselskapet Nordic Ocean Resources AS undersøker Nordic Mining muligheter i tilknytning til undersjøiske mineralforekomster.

Aksjene i Nordic Mining er notert på Oslo Axess.

Abonner