Endring av Finansiell Kalender

Vennligst observér at datoen for publisering av Nordic Minings rapport for første kvartal 2008 er endret til mandag 2. juni 2008.
 
På publiseringsdagen vil Nordic Mining presentere rapporten for investorer, analytikere og media. Rapporten vil bli publisert i forkant av presentasjonen.
 
Oslo, 27. mai 2008
Nordic Mining ASA

Abonner