Endring av finanskalender

Publiseringsdato for Nordic Mining ASAs rapport for tredje kvartal er endret til 18. november 2011.
 
For spørsmål vennligst kontakt finansdirektør Lars K. Grøndahl, telefon 901 60 941.
 
 
Oslo, 27. september 2011
Nordic Mining ASA
 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner