Ferdigstillelse av forprosjekt, CO2 og mineraler, og annet utviklingsarbeid for anortositt

Nordic Mining og StatoilHydro har i samarbeid med Institutt for Energiteknikk (IFE) ferdigstilt et forprosjekt for å utvikle og utprøve ny teknologi for oppgradering av mineraler, samt å binde CO2. Forprosjektet er gjennomført ved IFE på Kjeller og har bestått av mineralkarakterisering, analyse og eksperimenter med ulike typer reaksjonsprinsipper.
 
Forsøkene viser at det er mulig å produsere aluminiumsråstoff (gibbsitt) av tilfredsstillende kvalitet fra Nordic Minings anortosittforekomst i Gudvangen. Samtidig viser resultatene at reaksjonsraten foreløpig er for lav til at teknologien kan oppskaleres til industriell skala. Forprosjektet har gitt betydelig kunnskap om mulige reaksjoner med bruk av CO2 og vil være av stor viktighet for videreføring av utviklingsarbeidet.
 
I tillegg til oppgradering av anortositt med CO2 er Nordic Minings datterselskap Gudvangen Stein AS i gang med å utvikle konsentrater av anortositt som kan benyttes i ulike industrier, bl.a. innen glassrelatert og keramisk virksomhet. Selskapet har etablert kontakt med fagmiljøer i inn- og utland som deltar i utviklingsarbeidet. En rekke tester med optisk, magnetisk og kjemisk separasjon er gjennomført, og målsettingen er blant annet å redusere innhold av jern og alkalier. Nordic Mining vurderer resultatene som så positive at samtaler med mulige industrielle samarbeidspartnere og avtakere er innledet.
 
 
Nordic Mining ASA (www.nordicmining.com) er et mineralselskap med undersøkelsesaktivitet og produksjon av høyverdige mineraler og metaller. Nordic Mining har rettigheter til en rutilforekomst i Engebøfjellet i Naustdal kommune i Sogn og Fjordane. Nordic Mining ønsker å utvikle forekomsten og starte gruvedrift og produksjon av høyverdig rutilkonsentrat, samt utvikle anvendelsesområder for ulike bi-produkter med basis i mineralforekomsten. Videre har Nordic Mining produksjon av anortositt i Gudvangen i Aurland kommune. Nordic Mining har et utviklingsprosjekt for litium i Finland og planlegger produksjon av litiumkarbonat av høy kvalitet.
 
For spørsmål vennligst kontakt administrerende direktør Ivar S. Fossum, telefon 930 96 850.
 
 
Oslo, 26. oktober 2009
Nordic Mining ASA

Abonner