Finansiell kalender 2009

Nordic Mining ASA vil publisere delårsrapporter etter følgende tidsplan i 2009:
 
Q4-2008          27. februar 2009         
Q1-2009          15. mai 2009
Q2-2009          28. august 2009
Q3-2009            6. november 2009
Q4-2009          19. februar 2010  

På publiseringsdagen vil Nordic Mining gi en presentasjon for investorer, analytikere og media. Rapporten vil bli publisert i forkant av presentasjonen. Nærmere informasjon vil bli gitt forut for hver rapportering.
 
Planlagt dato for selskapets ordinære generalforsamling er 15. juni 2009.
 
 
Oslo, 6. januar 2009
Nordic Mining ASA

Abonner