Flaggemelding

I forbindelse med rettet emisjon i selskapet har verdipapirfondet Holberg Norge, forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS  i  dag  fått tildelt 7,500,000   aksjer i   Nordic Mining ASA til kurs NOK    1 . -  Dette betyr at fondet vil eie ca. 6,49% av selskapets aksjer.
Bergen ,   05 februar      20 10 .

Abonner