Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for Engebøprosjektet

Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for mineralutvinning fra Nordic Minings rutilforekomst i Engebøfjellet er i dag oversendt planmyndighetene i Naustdal og Askvoll kommune.
 
Nordic Mining startet planarbeidet våren 2007 med utarbeidelse av planprogram for konsekvensutredning. Planprogrammet ble vedtatt av Naustdal og Askvoll kommune i oktober/november 2007. Basert på delutredninger og kommunikasjon med kommunale myndigheter, fylkeskommunens miljøvernavdeling og lokalbefolkningen i Naustdal og Askvoll, er det utarbeidet forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning.
 
Forslag til reguleringsplan er utarbeidet av Asplan Viak. Hensikten med reguleringsplanen er å sikre ressurser for utvinning av rutil fra Engebøfjellet og gi rammer for drift av prosessområde, masseuttak i dagbrudd og gruve, deponering av gråberg, avgangsdeponering i Førdefjorden, samt nødvendig infrastruktur i forbindelse med dette. 
 
Arbeidet med konsekvensutredningen er koordinert av NIVA og omfatter 30 delutredninger. I utredningene behandles følgende hovedtemaer:
  • Konsekvenser for miljøet på land
  • Konsekvenser for miljøet i Førdefjorden
  • Konsekvenser for naturressurser
  • Konsekvenser for samfunn
I tiden fremover vil forslaget til reguleringsplan bli behandlet i kommunale organer.
 
Administrerende direktør i Nordic Mining, Ivar S. Fossum, sier i en kommentar: "Ferdigstillelsen av reguleringsplanen med konsekvensutredning og dagens oversendelse til kommunene er en viktig milepæl i vårt arbeid for å etablere rutilutvinning fra Engebøfjellet. Nordic Mining har brukt store ressurser og den beste tilgjengelige ekspertise for å sikre en bærekraftig utnyttelse av rutilforekomsten. Produksjon av rutil i Engebø betyr starten på en ny langsiktig næringsutvikling i Sunnfjord regionen, nye lokale arbeidsplasser, samt grunnlag for etablering av ny, beslektet industri i Sogn og Fjordane."
 
For spørsmål vennligst kontakt administrerende direktør Ivar S. Fossum, telefon 930 96 850.
 
 
Oslo, 19. februar 2009
Nordic Mining ASA

Abonner