Første del av årets boreprogram for litiummineraler er igangsatt i Finland

Det planlegges boring i 2 – 3 nye områder i tillegg til supplerende boring for avgrensning av forekomstene i Länttä og Outovesi.

Nordic Minings datterselskap Keliber Oy har innledet årets boreprogram i Østerbotten-regionen i Finland. Det planlegges boring i 2 – 3 nye områder som er lokalisert i nærheten av Kelibers nåværende forekomster og det planlagte anlegget for produksjon av litiumkarbonat. I Länttä og Outovesi, hvor Keliber tidligere har dokumentert malmreserver på til sammen 1,26 millioner tonn med litiumholdig spodumen (malmreserver i hht. JORC klassifikasjon), skal det gjøres supplerende boring i deler av forekomstene som ikke er avgrenset.

Til sammen ca. 900 bormeter er planlagt i den første fasen av årets boreprogram. Boringen utføres av det finske boreselskapet OY Kati AB som også tidligere har vært engasjert av Keliber for boring etter litiummineraler.

Keliber regner med at foreløpige geologiske resultater fra det innledende boreprogrammet vil foreligge i slutten av mai 2012. Analyseresultater ventes innen utgangen av juni 2012. Planer for videreføring av boreprogrammet vil bli utarbeidet på basis av resultater fra det innledende programmet.

For spørsmål vennligst kontakt utforskningsleder Mona Schanche, telefon 922 81 253.


Nærmere om Nordic Mining ASA

Nordic Mining ASA (”Nordic Mining” eller ”Selskapet”) er et ressursselskap med operativ virksomhet og omfattende, høyverdige metall- og mineralrettigheter nasjonalt og internasjonalt. Selskapets prosjektportefølje holder høy internasjonal klasse og har et betydelig økonomisk potensial. Hoveddelen av Selskapets virksomhet er i Norden.

Nordic Mining har produksjonsvirksomhet for anortositt i Gudvangen i Sogn og Fjordane gjennom datterselskapet Gudvangen Stein AS. Videre gjennomfører Nordic Mining gjennom datterselskapet Nordic Rutile AS omfattende prosjektutvikling i Engebøfjellet i Sogn og Fjordane der Selskapet har rettigheter til en betydelig eklogittforekomst med rutil og granat. Nordic Mining har rettigheter til undersøkelse og drift på en forekomst med høyren kvarts i Kvinnherad kommune i Hordaland. Gjennom datterselskapet Keliber Oy i Finland planlegger Nordic Mining utvinning av litiumholdige mineraler og produksjon av litiumkarbonat.

Aksjene i Nordic Mining er notert på Oslo Axess.


Oslo, 3. mai 2012
Nordic Mining ASA

 

 

Abonner