Gjennomført reparasjonsemisjon i Nordic Mining

Det ble tegnet 6.068.697 aksjer til en tegningskurs på NOK 0,70 pr. aksje. Bruttoprovenyet fra emisjonen ble NOK 4.248.087,90.

Det vises til børsmelding 20. mars 2013 og prospekt datert samme dato vedrørende reparasjonsemisjon i Nordic Mining ASA.

Tegningsfristen i reparasjonsemisjonen utløp mandag 8. april 2013 kl. 16.30, og det ble tegnet til sammen 6.068.697 aksjer i emisjonen til en tegningskurs på NOK 0,70 pr. aksje. Som et resultat av dette vil Nordic Mining allokere og utstede 6.068.697 nye aksjer. Bruttoprovenyet fra emisjonen ble NOK 4.248.087,90.

Aksjekapitalen i selskapet vil bli økt med NOK 606.869,70. Etter reparasjonsemisjonen vil aksjekapitalen i Nordic Mining være NOK 20.050.480,50 bestående av 200.504.805 aksjer, hver aksje pålydende NOK 0,10. De nyutstedte aksjene vil gi rett til utbytte fra tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.

Alle som har blitt tildelt aksjer i reparasjonsemisjonen vil motta et brev som bekrefter antall aksjer de har blitt tildelt og den tilhørende summen som skal betales. Brevet vil bli distribuert snarlig.

Belastning av tegnernes bankkonto forventes å skje 12. april 2013, og levering av aksjene er forventet å finne sted omkring 15. april 2013. Den første dagen med handel av aksjene utstedt i reparasjonsemisjonen er forventet å være omkring 15. april 2013.

Reparasjonsemisjonen er tilrettelagt av Pareto Securitites AS.

Ved spørsmål vennligst kontakt finansdirektør Lars K. Grøndahl på telefon 901 60 941.


Oslo, 9. april 2013
Nordic Mining ASANordic Mining ASA (
www.nordicmining.com)

Nordic Mining ASA (”Nordic Mining” eller ”Selskapet”) er et ressursselskap med operativ virksomhet og omfattende, høyverdige metall- og mineralrettigheter nasjonalt og internasjonalt. Selskapets prosjektportefølje holder høy internasjonal klasse og har et betydelig økonomisk potensial. Hoveddelen av Selskapets virksomhet er i Norden.

Nordic Mining produserer anortositt i Gudvangen i Sogn og Fjordane gjennom datterselskapet Gudvangen Stein AS. Gjennom datterselskapet Nordic Rutile AS driver Nordic Mining omfattende prosjektutvikling i Engebøfjellet i Sogn og Fjordane, der Selskapet har rettigheter til en betydelig eklogittforekomst med rutil og granat. Nordic Mining har rettigheter til undersøkelse og drift på en forekomst med høyren kvarts i Kvinnherad kommune i Hordaland, og utvikler denne gjennom datterselskapet Nordic Quartz AS. Gjennom Keliber Oy i Finland planlegger Nordic Mining utvinning av litiumholdige mineraler og produksjon av litiumkarbonat. Nordic Mining har undersøkelsesrettigheter i Seilandregionen i Troms og Finnmark der Selskapet i 2012 har påvist et prospektivt område med sulfidmineralisering. Gjennom datterselskapet Nordic Ocean Resources AS undersøker Nordic Mining muligheter i tilknytning til undersjøiske mineralforekomster.

Aksjene i Nordic Mining er notert på Oslo Axess.

Abonner