Halvårsrapport pr. 30. juni 2008

Vedlagt følger Nordic Minings halvårsrapport pr. 30. juni 2008.   For spørsmål vennligst kontakt finansdirektør Lars K. Grøndahl, telefon 901 60 941.     Oslo, 22. august 2008 Nordic Mining ASA

Abonner

Dokumenter og linker