Halvårsrapport pr. 30. juni 2008 (signert)

Vedlagt følger Nordic Minings rapport for første halvår 2008 i endelig, signert versjon. Rapporten som ble publisert tidligere i dag var usignert og således ikke fullstendig.   For spørsmål vennligst kontakt finansdirektør Lars K. Grøndahl, telefon 901 60 941.     Oslo, 22. august 2008 Nordic Mining ASA

Abonner

Dokumenter og linker